Operațiunile post-tranzacționare de compensare-decontare cu instrumente financiare derivate vor fi efectuate prin intermediul Casei de Compensare București.

"Debutul pieței derivatelor reprezintă un eveniment așteptat de investitorii care iși doresc o lărgire a gamei de produse investiționale cu instrumente de acoperire a riscului dezvoltate de către BVB. Acesta este un obiectiv asumat prin strategia de dezvoltare a Bursei", a declarat, in comunicat, directorul general al BVB, Stere Farmache.

CNVM a aprobat, la jumătatea lunii iunie, reglementările pieței reglementate la termen administrată de BVB, precum și Codul Casei de Compensare București, și a acordat certificatul de inregistrare a instrumentului financiar BET Index Futures.