Nu este nicio surpriză că economia romanească este vulnerabilă la modificările apetitului pentru risc al investitorilor străini. Iar in cadrul unui grup de 15 state din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, analiștii agenției internaționale de rating Standard&Poor's (S&P) plasează țara noastră pe locul cinci. Indicele de vulnerabilitate calculat de S&P ține cont de mai mulți indicatori relevanți pentru apariția unei crize pe segmentul creditării pe piețele emergente, cum ar fi datoria externă raportată la produsul intern brut, necesarul de finanțare prin imprumuturi ca pondere in contul curent, ponderea deficitului de cont curent finanțată prin investiții străine directe sau aprecierea reală a cursului de schimb in 2007 raportată la rata medie a anilor '90.

Reprezentanții S&P subliniază faptul că indicele de vulnerabilitate nu este decat o "poză" a indicatorilor din acest an. Totuși, in cazul in care condițiile restrictive de lichiditate din piețele financiare internaționale se vor prelungi și anul viitor, atunci ratingul de țară al Romaniei, precum și al celorlalte patru state, ar putea fi scăzut. Luna august a marcat corecții inregistrate pe toate piețele financiare globale ca urmare a crizei creditelor ipotecare subprime din Statele Unite ale Americii, ce a condus la o scădere a lichidității la nivel internațional. Mai mult, o serie de analiști străini consideră că situația de criză incă nu a fost depășită, efectele abia incepand să apară.

Efectele crizei se vor vedea in cursul de schimb Dragoș Cabat, vicepreșe­dintele Asociației CFA Romania, explică faptul că efectele vulnerabilității economiei naționale sunt vizibile prin reducerea volumului de investiții străine directe și a intrărilor de fonduri străine cu capital speculativ. Totodată, Ionuț Dumitru, analistul-șef al Raiffeisen Bank, subliniază faptul că, in acest an, deficitul de cont curent va depăși 13% din produsul intern brut. In plus, gradul de finanțare al acestui sold negativ prin investiții străine directe este mai slab in 2007.