Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL) susține firmele mici și mijlocii cu 40 de milioane lei prin Programul de investiții 2007. Fondurile nerambursabile pot fi folosite pentru investiții in modernizare și retehnologizare a firmelor. Se pot finanța numai achizițiile de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de mărfuri care sunt noi.

Ajutorul financiar nerambursabil acordat firmelor nu poate depăși echivalentul in lei a 10.000 de euro, pentru intreprinderi nou-inființate și microintreprinderi sau echivalentul in lei a 50.000 de euro, in cazul intreprinderilor mici și mijlocii. Finanțarea nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investiții. Beneficiarul eligibil trebuie să contribuie cu minimum 15% din valoarea proiectului de investiții in numerar. Celelalte fonduri pot proveni din credite bancare.