Norma privind marketingul fondului de pensii private obligatorii, care a fost trimisa spre publicare in Monitorul Oficial, reglementeaza activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, precum si procedura de autorizare sau de avizare a agentilor de marketing specializati.

Marketingul fondului de pensii administrat privat reprezinta activitatea condusa de catre administrator cu scopul de a atrage un numar de participanti la fondul de pensii pentru pilonul II, prin intermediul agentilor de marketing autorizati de catre CSSPP.

Documentul aprobat clarifica aspecte referitoare la firmele specializate, care desfasoara cursuri de pregatire profesionala pentru agentii de marketing persoane fizice. Totodata, introduce unele prevederi referitoare la statutul microintreprinderilor ca agent de marketing persoana juridica, respectiv consultant de pensii private.

Arbitrul pensiilor private a reglementat, prin aceasta norma, desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii pe pilon II de catre societati comerciale, constituite si autorizate de entitati precum Banca Nationala a Romaniei (NNR), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) sau Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Potrivit legii, administratorul este raspunzator pentru recrutarea, instruirea si monitorizarea agentilor de marketing ai fondului de pensii. Totodata, are obligatia sa verifice daca actele individuale de aderare transmise catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) contin semnaturile olografe ale agentilor, precum si cele ale persoanelor care au aderat la fondul de pensii administrat privat.

Potrivit legii, un agent de marketing persoana juridica, denumit broker de pensii private, poate fi o societate comerciala nou infiintata, autorizata de catre CSSPP si inscrisa in Registrul CSSPP. Brokerul de pensii private trebuie sa fi incheiat un contract de mandat cu un administrator si astfel poate desfasura activitatea de marketing pentru toti administratorii autorizati de catre CSSPP.

O societate comerciala constituita si autorizata conform legiilor BNR, CSA si CNVM, care are un contract de mandat incheiat cu un singur administrator ori cu un broker de pensii private poate desfasura activitatea de marketing numai pentru un singur administrator sau, dupa caz, pentru un singur broker de pensii private.