Strainii nerezidenti pot lua credite cu aceeasi dobinda ca romanii

O banca din Romania le ofera persoanelor nerezidente posibilitatea sa contracteze un imprumut pentru achizitionarea unui teren ori a unei locuinte. Piraeus Bank are in portofoliu un astfel de credit ale carui caracteristici sint aproape identice cu imprumuturile pentru cetatenii romani. Difera insa conditiile de acordare si actele necesare. Veniturile care se iau in considerare sint acelea provenite din salarii si din pensii, in proportie de 80%. In calculul eligibilitatii si al sumei maxime ce poate fi obtinuta se va lua in considerare o cota de 40% din ceea ce ramine dupa ponderarea cu 80%.

Virsta maxima pina la care poate fi rambursat creditul este de 65 de ani. Solicitantul trebuie sa dovedeasca o vechime totala in munca de minimum 12 luni si de minimum trei la actualul loc de munca. Solicitantul trebuie sa se prezinte la institutia de credit cu pasaportul si cu un document emis de angajator si tradus in limba romana. Din acest document trebuie sa reiasa datele de identificare ale angajatorului, salariul net aferent ultimelor trei luni, tipul contractului de munca, data angajarii si data expirarii contractului in cazul in care este un contract incheiat pe o perioada determinata. In rest, la fel ca in toate celelalte cazuri, este nevoie de o cerere de credit, de o declaratie de acord, de actele de proprietate ale imobilului vizat si de documentatia cadastrala.