BCR Administrare Fond de Pensii a primit autorizarea de constituire ca societate in sistemul pensiilor private (Pilonul II) din partea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Cu un capital social initial este de 50.000.000 RON, compania are ca obietiv sa de vina liderul de piata al pensiilor private de pe pilonul II, dorind sa obtina o cota de 30%.

Dupa ce a primit avizul de functionare BCR Administrare Fond de Pensii a facut demersurile de inscriere pentru Administratorul la Registrul Comertului si pentru obtinerea autorizatiei de functionare a acestuia si a schemei de pensii.

BCR a obtinut deja avizul CSSPP pentru a fi banca depozitar de fonduri de pensii private, iar societatea de asigurari de viata a grupului financiar - BCR Asigurari de Viata SA - a fost autorizata ca administrator de fonduri de pensii private facultative (pilonul III).