In acest sens se realizeaza:

-analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor; verificarea folosirii sumelor primite ca avans;

- auditul conturilor tertelor parti; confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului;

- verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de proiect);

- informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi.

Procedurile de audit cuprind: discutii preliminare cu reprezentantii unitatilor de management al proiectelor; intelegerea procedurile de control intern, a procedurilor contabile si a celor de raportare utilizate de catre beneficiar; testarea conformitatii cu procedurile si cerintele finantatorului; testarea in detaliu a sumelor din situatiile financiare ale proiectului, tabelului centralizator de cheltuieli si contului special cu scopul de a obtine probe de audit suficiente si corespunzatoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra situatiilor financiare cu scop special, intocmite in conformitate cu principiile contabile general acceptate si cu cerintele finantatorului.

Eventualele nereguli identificate in timpul auditarii situatiilor financiare ale proiectului sunt comunicate intr-o scrisoare catre conducere, cuprinzand: punctele slabe ale sistemului de controale interne; politici si practici contabile inadecvate; aspecte legate de conformitatea cu clauzele generale, precum implementarea proiectului in conditii de economie si eficienta; orice alte aspecte pe care auditorul considera ca ar trebui aduse in atentia consortiului.