Aceasta practica este asociata in special cu anumite date cum ar fi date de expirare ale contractelor derivate, date de referinta privind portofoliile trimestriale/anuale sau indici de referinta/evaluare.

Conform directivei, manipularea pietei presupune tranzactii care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul titlurilor, sau care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul instrumentelor financiare, la un nivel anormal ori artificial.

Conform ghidului publicat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, un grup de persoane care actioneaza in mod concertat ulterior unei emisiuni primare de actiuni si inceperii tranzactionarii acestora, cu scopul de a duce la cresterea artificiala a pretului, este o alta situatie considerata manipulare a pietei.

Tot o situatie de manipulare a pietei este considerata si situatia in care una sau mai multe persoane actioneaza in mod concertat pentru a-si asigura o pozitie dominanta asupra ofertei sau cererii unui instrument financiar, avand drept efect stabilirea directa sau indirecta a pretului de cumparare sau de vanzare sau crearea de alte conditii de tranzactionare inechitabile.

Un alt caz de manipulare a pietei este reprezentat de accesul ocazional sau regulat la mijloacele de comunicare in masa traditionale sau electronice prin emiterea unei opinii asupra unui instrument financiar (sau indirect asupra emitentului acestuia) dupa ce s-a adoptat o pozitie asupra acestui instrument si profitarea de pe urma impactului respectivei opinii asupra cursului respectivului instrument, fara a fi facut concomitent public, intr-un mod corect si eficient.

Ghidul publicat de CNVM cuprinde si un set de tipuri de practici acceptate de piata, modalitati de evaluare a acestora, precum si indicatii suplimentare pentru notificarea tranzactiilor suspecte.

Conform CNVM, scopul introducerii conceptului practicilor de piata acceptate este evitarea penalizarii operatiunilor de manipulare a pietei, care pot fi justificate in anumite conditii. In absenta unui scop legitim, practica de piata acceptata nu este valabila. Prezumtia de practica de piata acceptata poate fi invocata doar in legatura cu "tranzactii false sau inselatoare" si "manipularea pretului".

Pe baza acestui set de masuri, CNVM va realiza un ghid privind operatiunile care pot fi considerate practici de manipulare a pietei.