Potrivit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pot beneficia de scutirea de la plata accizei utilizatorii de alcool etilic, altii decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic, ca materie prima, precum si furnizorii de alcool etilic prevazuti la pct. 22 alin. (36) din Normele metodologice.

"Cererea de restituire de accize se va depune de catre utilizator la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat, dupa caz, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de accize", explica ANAF. in cazul scutirilor acordate indirect pentru utilizatorii produselor energetice, cererea de restituire se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita restituirea.