Procentul minim de 10% din capitalul social al companiilor din portofoliul Fondului Proprietatea, care urmeaza sa fie listat la Bursa, potrivit noului proiect de ordonanta, este dublu fata de cel prevazut initial.

Obligativitatea derularii operatiunilor de listare nu se aplica in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care fac obiectul unei strategii de privatizare catre un investitor strategic, aprobata de Guvern pana la data intrarii in vigoare a ordonantei. in acest caz, institutia publica implicata stabileste oportunitatea si conditiile initierii, derularii si incheierii de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim de 10%.

Potrivit proiectului de ordonanta, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) nu sunt obligate sa demareze procedurile de listare, daca au un numar de actiuni care, impreuna cu cele detinute de Fondul Proprietatea, nu le confera drepturi de vot suficiente adoptarii hotararilor legate de listare.

Obligatia de listare la Bursa nu se aplica nici pentru societatile comerciale si nationale, precum si companiile nationale, care nu indeplinesc cerintele minime referitoare la emitent si actiuni, stabilite in baza legilor de functionare a pietei de capital, se mai prevede in proiectul de ordonanta.

Daca prin raportul de evaluare se constata ca valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social initial stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului Proprietatea, in cazul in care valoarea activelor este mai mare, capitalul social al Fondului Proprietatea se majoreaza in mod corespunzator, actiunile revenind integral statului roman. Operatiunea de majorare se realizeaza de drept, operatiunea fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii organului de administrare al Fondului Proprietatea, adoptata in temeiul raportului de evaluare.