Pentru contribuabilii care au obtinut anul trecut venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, au fost emise 643.133 decizii de impunere anuala, reprezentand 96,75% din totalul deciziilor de emis.

Pana in prezent au fost transmise 547.193 decizii de impunere.

Contribuabilii au primit din totalul sumelor datorate lor, prin plata directa sau compensare, suma de 5,85 milioane de lei.

Persoanele care au de platit diferente de impozit au achitat 34,93 milioane de lei. Pentru anul fiscal 2005, populatia a avut posibilitatea sa dispuna transmiterea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit. ANAF a inregistrat 554.939 solicitari, astfel ca, 10.054 organizatii nonprofit au primit 16,2 milioane de lei.