Anunturile de intentie, participare si atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi transmise spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitie Publica (SEAP) numai prin completarea formularelor specifice si doar de catre autoritatile contractante.

Anunturile vor fi publicate, incepind cu 1 ianuarie 2007, in principal in Sistemul Electronic de Achizitii Publice la adresa de Internet www.e-licitatie.ro, conform normelor de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice, adoptate, miercuri, prin hotarire de guvern.

Anunturile publicate in SEAP vor fi accesibile in mod gratuit si nerestrictionat tuturor operatorilor economici de pe piata.

Produsele, expuse detaliat

SEAP va pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru aplicarea, integrala sau partiala, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

De asemenea, sistemul va permite autoritatilor contractante, din punct de ve-dere tehnic, sa achizitioneze direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 de euro pentru fiecare achizitie.

In cazul in care publica un astfel de catalog, operatorii economici au obligatia de a mentiona detaliile cu privire la produsele, pretul, serviciile si lucrarile oferite, astfel incit autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege.