Reforma fiscală promovată de Cabinetul Tăriceanu, așa cum obișnuiește să spună Varujan Vosganian, președintele Comisiei de buget, finanțe, bănci din Senatul Romaniei, ii fericește in acest an doar pe salariați. In schimb, conturile agenților economici vor fi mai goale, de vreme ce vor fi nevoiți să plătească impozitul pe profit la nivelul celui de anul trecut, 25%, insă pentru profitul aferent acestuia se aplică nouă cotă, 10%, dublu față de 2004. Cei mai afectați de această măsură vor fi micii intreprinzători. Pină la finele lui 2004, mulți investitori găseau mai rentabil să-și inregistreze firma ca microintreprindere. Scăpau in felul acesta de fiscalitatea impovărătoare. Mai mult, soluția inființării unei microintreprinderi era preferată și de salariați.

Două variante posibile

După 1 ianuarie, banii ce rămin in vistieria microintreprinderilor sint mai puțini și, ca atare, soluția aleasă pină nu de mult de salariați nu este rentabilă pină la un anumit nivel al venitului. Astfel, angajații care ciștigă sub 150 de milioane de lei brut anual, adică aproximativ 7 milioane de lei lunar, ies in pierdere dacă renunță la statutul lor pentru a inființa o microintreprindere. De exemplu, la un ciștig echivalent de 100 de milioane de lei, proprietarul microintreprinderii are un venit lunar de circa 3,7 milioane, in timp ce un angajat primește lunar cu aproape un milion de lei mai mult. Peste 150 de milioane, este de preferat varianta a doua. Pe măsură ce venitul este mai mare, crește diferența dintre veniturile nete ale microintreprinderii și cele ale salariaților.

Care sint dezavantajele

Trecerea de la statutul de salariat la acela de proprietar al unei microintreprinderi implică mai multe dezavantaje. In primul rind, o astfel de societate trebuie să aibă minimum un angajat, pentru care se plătește salariul (cu toate cheltuieleile aferente - contribuții sociale, impozite). In al doilea rind, proprietarul microintreprinderii incasează venitul o dată pe an, nu lunar, ca orice angajat. De asemenea, microintreprinderile țin contabilitatea, operațiune pe care o face un contabil, care de regulă nu este angajatul societății. Pentru serviciile sale, contabilul primește lunar intre 500.000 și un milion de lei. Mai mult, ca orice agent economic, microintreprinderile sint supuse controlului Fiscului. Alt dezavantaj pentru o microintreprindere este că are acces mai greu la credite, intrucit băncile solicită garanții colaterale sumei imprumutate.

In schimb, pentru salariat, dezavantajul principal rezidă din faptul că la un venit brut mai mare de 150 de milioane de lei primește lunar mai puțini bani decit proprietarul unei microintreprinderi cu o cifră de afaceri echivalentă ciștigului său.

Care sint avantajele

In afara ciștigurilor mai mari, microintreprinderile au posibilitatea deducerii TVA. Astfel, pentru orice produs cumpărat pe numele firmei (o mașină, de exemplu), statul returnează TVA. Pe partea cealaltă, salariatul nu trebuie să țină contabilitatea și, implicit, este scutit de plata unor servicii aferente. Totodată, o persoană fizică are acces mai facil la credite bancare decit una juridică.

Subterfugii riscante

Micii intreprinzători au găsit soluții pentru a fenta regula creșterii anuale a veniturilor. Dar aceste subterfugii au partea lor de risc. De exemplu, orice cheltuială făcută in numele firmei de un angajat se decontează. Banii respectivi nu ajung in mina salariatului, ci in cea a patronului, cel care a suportat inițial cheltuiala. Riscul intervine in momentul in care Fiscul poate considera că respectiva cheltuială nu este făcută in scopul afacerii, ci in cel personal al proprietarului.

De regulă, microintreprinderile nu sint rentabile dacă au mai mulți angajați. Varianta cea mai la indemină este angajarea unei persoane de incredere (rudă, prieten etc.), căreia i se dă salariul minim pe economie - 3.100.000 de lei. Patronul plătește Fiscului, in numele angajatului, contribuțiile sociale și reține apoi venitul net.

Regulile jocului

Pentru inființarea unei microintreprinderi, trebuie indeplinite cumulativ mai multe condiții: are inscrisă in obiectul de activitate producția de bunuri materiale, prestarea de servicii și/sau comerțul; are de la unul pină la nouă salariați inclusiv; a realizat venituri care nu au depășit echivalentul in lei al 100.000 de euro (la cursul actual al monedei unice inseamnă cam 3,8 miliarde de lei; capitalul social al persoanei juridice este deținut de persoane, altele decit statul, autoritățile locale și instituțiile publice. In momentul in care s-a luat măsura dublării impozitului pe cifra de afaceri, micii investitori au acuzat impovărarea fiscală. Drept răspuns, actualul ministru al Finanțelor, Ionuț Popescu, a declarat că nemulțumiții se pot transforma in intreprindere mică și mijlocie, trecind astfel pe profit.