Peste o lună și jumătate, romanii vor avea și prețuri mici in fața ochilor. Legea denominării prevede un antrenament de 4 luni. Banca Națională recomandă vigilență, marii retaileri se gindesc la strategii, iar micii comercianți incă nu prea știu despre ce este vorba.

Prețurile și tarifele la bunuri și servicii vor fi afișate atit in monedă veche, cit și in monedă nouă de la 1 martie 2005 pină la 30 iunie 2006. Sumele prevăzute in contractele furnizorilor de utilități aflate in derulare la data de 1 martie 2005 și facturile privind plata utilităților vor fi notificate părților atit in monedă veche, cit și in monedă nouă. Legea prin care leul iși pierde zerourile din coadă prevede amenzi intre 10 și 30 de milioane de lei (vechi) pentru lipsa dublului afișaj la comercianți. Sancțiune valabilă de la vinzătorii de mărțișoare la cei de televizoare. In momentul de față, patronii de magazine se impart intre cei care cred că mai e mult pină atunci și nu și-au făcut nici un calcul și cei care și-au pus deja angajații să calculeze in noua monedă.

BNR sfătuiește populația: cu ochii pe prețuri!

Teoretic și practic, denominarea din Romania nu ar trebui să conducă la majorări de prețuri. Increderea in leul nou este prima "directivă" a campaniei de mediatizare a BNR. "Toate mijloacele media vor fi folosite, astfel incit informația despre schimbarea banilor să ajungă pină in ultimul cătun, astfel ca la 31 decembrie 2006, data la care actualele bancnote ies de pe piață, cit mai puțini romani să rămină cu lei vechi in buzunare", susține Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

Apariția leului nou in raportul de denominare de 1 la 10.000 va avea și un puternic impact psihologic, iar BNR mizează pe o influență pozitivă asupra procesului de dezinflație. "Cei care vor incerca să majoreze prețurile vor miza pe un singur lucru: pe uitare. Sfătuim populația să stea cu ochii pe prețuri in februarie. Să memoreze prețurile mărfurilor și să inceapă să facă socoteli. Dacă o piine costă 6.500 de lei, ea va trebui să coste de la 1 martie 65 de bani, nu 70 de bani. La fel să procedeze in cazul laptelui, al cărnii sau al altor produse de bază, dar și pentru mărfurile mai scumpe - televizoare, frigidere, unde tentația de rotunjire va fi mai mare. Această tentație poate fi combătută, dar pentru asta 'ținerea de minte>> este esențială", spune oficialul BNR.

Pină acum, in afara dublului afișaj al prețurilor, BNR nu are alte soluții pentru evitarea rotunjirilor ce pot apărea la comercianții tentați să ciștige din schimbarea banilor. Aceștia din urmă nu pot fi impiedicați să adauge cițiva bani la prețul afișat in lei noi.

Rotunjirile vor fi combătute de marile magazine

Sancțiunea pentru comercianții lacomi ar putea veni insă din partea clientelei și, in unele cazuri, sint posibile chiar falimente. Explicația constă in efectul de bumerang pentru micii comercianți din piețe sau din cartiere, care ar rotunji prețurile in sus pentru a scăpa de zecimale.

Acest lucru le-ar da marilor comercianți en detail, lanțurilor de tip supermarket sau hipermarket o excelentă oportunitate de a-și face reclamă și de a-și inmulți clientela prin mesaje promoționale privind corectitudinea afișării prețurilor. Aceste tipuri de magazine nu vor avea nici un interes să crească prețurile, iar o eventuală rotunjire operată de micii comercianți ar putea determina, pentru aceștia, pierderea clienților fideli și chiar falimentul.

Retailerii dezvoltă campanii de marketing

Deși incă bulversați de noile norme privind creditele de consum, marii retaileri se gindesc deja la campanii de marketing pentru a transforma denominarea intr-un avantaj. Așteaptă insă un impuls oficial, pentru a face totul public. "Se va face multă vilvă pe tema aceasta. Vor fi acțiuni de marketing ce vor evidenția schimbările aduse de denominare. De asemenea, vom face acțiuni de informare a clienților in magazinele noastre. Momentan, nu s-a stabilit nimic precis. Așteptăm și campaniile de informare făcute de stat", ne-a precizat Răzvan Iancău, director de marketing la Domo. Managerii de la Flanco au in vedere un plan de bătaie mai amplu, pentru elaborarea căruia se vor consulta atit cu reprezentanții altor retaileri, cit și cu Ministerul Finanțelor și cu BNR. "Spre finele lui ianuarie, vom avea o ședință a Asociației retailerilor, impreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai BNR. Incercăm să stabilim totul pe un plan mai larg", ne-a spus Marius Ghenea, director general al Flanco.

Cit despre costurile presupuse de afișarea in paralel a două tipuri de prețuri, marile magazine se pare că nu se prea sperie. Toți conștientizează insă că vor avea mult de muncă. "Pentru noi, costurile nu reprezintă o problemă. Avem un sistem care ne permite să realizăm orice fel de etichete. Problema va fi cu mentalitatea oamenilor", este de părere Iancău. Nici directorul Flanco nu vede costuri semnificative de infrastructură.

După denominare, băncile și instituțiile publice vor fi scutite de contabilitate dublă

Forma actuală a legii prevede că instituțiile menționate iși vor intocmi situațiile financiare aferente perioadei 1 iulie-31 decembrie atit in moneda veche, cit și in cea nouă. Modificarea a fost propusă pentru a simplifica contabilitatea celor două tipuri de instituții, care intocmesc situații financiare trimestriale și anuale. Situațiile financiare de la 30 septembrie și 31 decembrie ar fi trebuit intocmite atit in moneda nouă, cit și in moneda veche. Aceasta presupunea ca, după calcularea situațiilor financiare in moneda nouă, contabilii să treacă la conversia in lei vechi și să se intocmească alte situații financiare.
Calendarul denominării

Banca Națională a Romaniei va prezenta detaliile caracteristicilor noilor bancnote și monede in curind. Ceea ce se știe pină in prezent este că leii noi sint croiți pe dimensiunile euro și că bancnotele vor fi tipărite tot pe suport de polimeri. Calendarul denominării este următorul:
1 martie 2005 - prețurile și tarifele la bunuri și servicii vor fi afișate atit in monedă veche, cit și in monedă veche
1 iulie 2005 - leul nou este introdus in circulație și circulă in paralel cu vechile bancnote și monede.
31 decembrie 2006 - incetează puterea circulatorie a actualelor bancnote și monede.
31 decembrie 2009 - data-limită pină la care leii vechi se pot preschimba in lei noi.