Ministerul Finanțelor a stabilit deducerile pentru salariile situate intre 10 și 30 de milioane de lei. Astfel, deducerea personală de impozit pentru angajații cu salarii brute intre 10 și 30 de milioane de lei va fi cuprinsă intre 6,5 milioane de lei și 100.000 de lei, in funcție de nivelul salariului și de numărul persoanelor aflate in intreținerea angajatului, informează un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice. După introducerea cotei unice de impozitare de 16% pentru veniturile persoanelor fizice, Ministerul Finanțelor a introdus noi deduceri personale de impozit. Diferențierea se va face in funcție de valoarea salariului, se arată in comunicatul Ministerului Finanțelor.

In cazul angajaților cu salarii mai mici de 10 milioane de lei, valoarea deducerii personale variază de la 2,5 milioane de lei - pentru contribuabilii care nu au persoane in intreținere - la 6,5 milioane de lei, pentru acei salariați care au 4 sau mai multe persoane in intreținere. Angajații cu salarii cuprinse intre 10 și 30 de milioane de lei vor beneficia de deduceri ce scad proporțional cu creșterea veniturilor.

Pentru cei cu salarii de peste 30 de milioane de lei, deducerea este zero, indiferent de numărul persoanelor pe care le au in intreținere. In cazul contribuabililor care nu au persoane in intreținere și salarii cuprinse intre 10 și 10,8 milioane de lei, deducerea va fi de 2,5 milioane de lei. Pentru un venit brut din salarii cuprins intre 20.400.000 și 21.199.999 de lei, deducerea este de 1,2 milioane de lei. Aceia care au un salariu brut lunar intre 26 și 26,79 milioane de lei vor beneficia de o deducere de 500.000 de lei.

Deduceri de 100.000 de lei

Cel mai redus nivel al deducerii, 100.000 de lei, va fi aplicat contribuabililor fără persoane in intreținere și care obțin salarii cuprinse intre 29.200.000 și 29.999.999 de lei. Pentru cei ale căror venituri brute variază intre 10 și 30 de milioane de lei, valoarea deducerilor va crește in funcție de numărul persoanelor aflate in intreținerea acestora. In cazul in care un angajat are o singură persoană in intreținere, valoarea deducerii este cuprinsă intre 3,5 milioane de lei - pentru venituri pină la 10,571 milioane de lei - și 100.000 lei, la un salariu intre 29,428 și 29,999 milioane de lei. Cea mai mare deducere va fi aplicată in cazul in care salariatul are o familie numeroasă.

Valoarea maximă

Cea mai mare deducere, 6,5 milioane de lei, va fi acordată salariaților care au 4 sau mai multe persoane in intreținere și venituri brute pină la 10,307 milioane de lei, mai arată Ministerul Finanțelor. Conform legislației in vigoare, deducerile se acordă doar pentru veniturile din salarii unde contribuabilul are funcția de bază. In plus, o persoană care nu are venituri din salarii nu poate beneficia de deducerile personale. Măsura introducerii cotei unice de impozitare de 16% a fost pusă in aplicare incepind cu 1 ianuarie 2005.