Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a autorizat partial amplasamentul noului depozit de deseuri nucleare in zona comunei Saligny (raza de excludere a CNE Cernavoda), permitandu-i-se astfel Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive (ANDRAD) sa continue lucrarile de caracterizare ale amplasamentului, sa efectueze studiile necesare in vederea obtinerii acordului de mediu, precum si sa intocmeasca si avizeze documentatia de urbanism.

Potrivit oficialilor Agentiei, in vederea obtinerii autorizarii finale de amplasare,trebuie intocmit Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului si parcurgerea etapelor necesare aprobarii acestuia, inclusiv dezbaterile publice prevazute de lege.

"O alta etapa foarte importanta in derularea proiectului o va constitui solicitarea adresata Parlamentului pentru aprobarea amplasamentului acestui depozit", noteaza ANDRAD, precizand ca termenul preconizat in Strategia Nationala de gospodarire a deseurilor radioactive pentru punerea in functiune a depozitului este 2014.

Stadiul proiectului de amplasare a unui depozit de suprafata pentru deseurile slab si mediu active rezultate din functionarea si dezafectarea CNE Cernavoda au fost prezentate si la cea de-a 45-a reuniune a reprezentantilor agentiilor statelor membre ale UE din domeniu, care au apreciat faptul ca s-a folosit modelul unor depozite care si-au dovedit eficienta si siguranta in functionare in alte tari, precum Spania, Franta si Cehia.

Autorizatia finala, obtinuta cel mai devreme peste 2 ani

Pentru a construi un depozit la Saligny, amplasamentul selectat necesita investigatii suplimentare care vor dura cel putin 2 ani, de-abia dupa aceea putandu-se obtine si autorizatia finala. Potrivit presedintelui ANDRAD, Gheorghe Ionita, in urma colaborarii tehnice cu Nuclearelectrica s-a intocmit un plan comun de actiune, care cuprinde cadrul necesar aprobarii amplasarii si autorizarii pana in 2014, urmand ca Ministerul Economiei si Finantelor, Agentia Nucleara, Ministerul Mediului, cel al Sanatatii si CNCAN sa-si exprime punctul de vedere pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal. "Ne propunem ca pana in 2010, ANDRAD sa solicite MEF sa faca demersurile necesare privind aprobarea investitiei depozitului definitiv de deseuri la Saligny", a mai spus Ionita.

Terenul apartine CL Saligny si unor persoane fizice

Amplasamentul depozitului a fost selectat inca din anul 1997 pe baza studiilor incepute si finantate de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA inca din 1992. Intre 1998 si 2006, studiile de cercetare-dezvoltare au fost finantate de MEF, iar in 2006, ANDRAD a obtinut de la Consiliul Judetean Constanta un certificat de urbanism care i-a permis sa realizeze studiul de fezabilitate pentru depozitul definitiv de deseuri radioactive.

Amplasat in zona de excludere a centralei nuclearoelectrice Cernavoda, terenul se afla in proprietatea Consiliului Local Saligny si a unor persoane fizice, locuitori ai comunei Saligny, decizia Consiului Judetean fiind precedata de acceptul legal dat de proprietarii fizici si de hotararea favorabila a Consiliului Local Saligny. Toate aceste informatii au permis ANDRAD sa comande studiul de prefezabilitate pentru depozit anul trecut, urmand ca studiul de fezabilitate sa fie finalizat in 2009.
Conceptul de depozitare de la Saligny presupune o instalatie de suprafata cu bariere ingineresti multiple si poate accepta deseuri slab si mediu active de viata scurta cu radionuclizi de viata lunga in cantitati limitate provenind din functionarea si dezafectarea Centralei Nucleare de la Cernavoda. Amplasamentul de la Saligny prevede un proiect de maximum 60 de celule de depozitare cu urmatoarele dimensiuni: 29,10 x 15,60 x 5,55 m.