Potrivit DAE, Guvernul a luat decizia de sesizare a instantei comunitare in sedinta sa din 19 decembrie, facand uz de "drepturile sale legitime, in interesul dezvoltarii economice si sociale a Romaniei". Pe 26 octombrie, CE a anuntat ca a taiat 20,7% din cota "de aer curat" a Romaniei. Prin decizia UE, Romania a pierdut dreptul la 19,8 milioane de certificate de emisie anual (n.r. - un certificat reprezinta o tona echivalent CO2). Aceste certificate au la origine prevederile Protocolului de la Kyoto, care instituie mecanisme financiare pentru asigurarea reducerii gazelor cu efect de sera. In fapt, instalatiile care cad sub incidenta protocolului (exemplu: termocentralele si industria petrolului) pot functiona numai daca poseda astfel de certificate corespunzatoare emisiilor de dioxid de carbon echivalent. Avand in vedere ca amenda pentru nedetinerea numarului corespunzator de certificate este 100 de euro/certificat, se poate trage concluzia ca, cel putin teoretic, Romania ar trebui sa suporte o paguba de 2 miliarde de euro.