Avand in vedere recomandarile CE si ale expertilor ce au participat la misiunile de peer review derulate in aprilie 2007, au fost prevazute mai multe masuri, printre care consolidarea transparentei si eficientei actului de justitie, in special prin consolidarea capacitatii si responsabilitatii CSM. Raportarea si monitorizarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala: monitorizarea constanta si semnalarea cazurilor de practica neunitara la nivel national si organizarea de seminarii in domeniul unificarii practicii judiciare, atat la nivel centralizat, cat si la nivelul curtilor de apel, inclusiv in domeniul restituirii imobilelor nationalizate, imbunatatirea politicii de resurse umane, prin stabilirea gradului de complexitate a cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si al parchetelor. Al doilea obiectiv al MJ este infiintarea, potrivit angajamentelor, a Agentiei de Integritate, cu atributii in verificarea averilor, incompatibilitatilor si a potentialelor conflicte de interese, precum si cu competenta de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza carora sa poata fi aplicate sanctiuni descurajatoare: asigurarea resurselor umane, financiare si materiale necesare Agentiei; crearea bazelor de date specifice si a capacitatii de analiza de risc, in vederea sesizarii cu celeritate a discrepantelor intre declaratiile de avere sau de interese, asigurarea pregatirii si specializarii profesionale specifice, prevenirea faptelor ce incalca normele de integritate prin actiuni de informare si comunicare publica. Ultimele obiective de care MJ trebuie sa tina cont este continuarea progreselor deja inregistrate in procesul de investigare cu impartialitate a faptelor de mare coruptie si adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul administratiei locale. In vederea dezbaterii proiectului, Ministerul Justitiei, impreuna cu celelalte institutii responsabile, organizeaza o masa rotunda la care sunt invitate sa participe organizatiile non-guvernamentale interesate.