Instanta a respins o contestatie a 50 de deputati privind legea referendumului, la articolul 10, adoptat de Parlament in formularea:

"Prin derogare de la art.5 alin.(2), demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata daca a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul tarii, ale cetatenilor care au participat la referendum".

Curtea s-a pronuntat a doua oara asupra acestei legi, care fusese initial declarata neconstitutionala.

Pe data de 21 februarie 2007, Curtea Constitutionala declarase neconstitutionala formularea articolului 10 din legea referendumului.

"(1) Demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata daca a intrunit majoritatea voturilor cetatenilor inscrisi in listele electorale, in cazul in care Presedintele Romaniei a fost ales in conditiile prevazute la art.81 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Decizia din 21 februarie

in cazul in care Presedintele Romaniei a fost ales in conditiile prevazute la art.81 alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicata, demiterea acestuia este aprobata daca a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate pe intreaga tara de catre cetatenii prezenti".

Cu toate acestea, Curtea nu exclude posibilitatea ca legiuitorul sa opteze pentru o majoritate de voturi relativa pentru demiterea Presedintelui Romaniei in toate cele trei situatii

Decizia Curtii Constitutionale din 21 februarie 2007

Articolul 81.2 din Constitutie reglementeaza alegerea presedintelui Romaniei din primul tur de scrutin cu majoritatea alegatorilor inscrisi pe liste, articolul 81.3, respectiv reglementeaza alegerea Presedintelui Romaniei din al doilea tur de scrutin, cu majoritatea voturilor exprimate.

Curtea Constitutionala critica atunci aplicarea principiului "simetriei juridice" pentru referendumul de demitere a Presedintelui Romaniei, adica prevederea de majoritati diferite.

Cu aceeasi ocazie, Curtea Constitutionala prevedea in decizie: "Cu toate acestea, Curtea nu exclude posibilitatea ca legiuitorul sa opteze pentru o majoritate de voturi relativa pentru demiterea Presedintelui Romaniei in toate cele trei situatii".

A treia situatie era referendumul de demitere a Presedintelui Romaniei in caz de inalta tradare.

Parlamentul s-a conformat si a prevazut majoritatea ce i-a fost sugerata de Curtea Constitutionala.