In timp ce un vechi ziarist al A­cademiei Catavencu munceste la textul pe care il cititi voi acum, un tånar ministru - domnul Varujan Vosganian - munceste la Por­tile de Fier. Noi ne bucuram de inte­resul pe care un ministru al Eco­nomiei (MEC) il manifesta pentru un subiect atåt de fierbinte cum este gigacazul de coruptie din ca­zanul cu megawati. De aceea pro­fitam sa ii atragem atentia ca, in timp ce domnia sa combate la hi­drocentrala de pe Dunare, mai e ci­neva care munceste pe Olt. E vor­ba despre un harnic meserias al coruptiei, domnul Bogdan Buza­ianu, fost administrator al firmei Energy Holding. Domnia sa si-a terminat sejurul din Elvetia, unde a facut receptia unei casute noi - care l-a costat un fleac de vreo 5 mi­lioane de euro -, si a venit iute in Romånia ca mergeau prost trebile la care se pricepe. Concret, e vorba despre un contract de - he-he - retehnologizare si moderni­zare a celor cinci hidrocentrale de pe valea inferioara a Oltului.

Contractul a fost atribuit evident prin incredintare directa aceleiasi com­panii care a primit si cadourile Por­tile de Fier I, Portile de Fier II, dar si o termocentrala in Bucuresti (toate contractele depasesc de do­ua påna la trei ori costurile rea­le; totalul sumei cheltuite de noi, plati­torii de facturi, pentru acest dez­mat a depasit un miliard). Costul pentru hidrocentralele de pe Olt a fost evaluat de Hidroelectrica la ni­velul de 123 de milioane de euro in­tr-o AGA care a avut loc in 2001 (Hotarårea nr. 127 din 21.11.2001); in 2003, Guvernul Nastase elibe­rea­za o Hotaråre (nr. 1599 /23 dec. 2003) prin care incredinteaza - e­vi­dent - direct contractul unui consortiu care continea partenerul traditional de coruptie - VA TECH Energy -, camuflat sub identitatea unui "conducator" de consortiu, Voigt Siemens etc.

Ei bine, dupa ce s-au vazut cu ploconul guvernamental in brate, s-a lucrat putin si la cifre: o a doua AGA a Hidroelec­trica a decis ca suma care va fi angajata nu va fi cea din hotarårea Gu­vernului, ci una de trei ori mai mare: 360.043.500 de euro (Hot. nr. 2793, AGA 26 februarie 2004). Baieti, asta nu-i un rahat de spio­naj, e jaf simplu. A, iar valoarea nu include TVA. Bun, astea se petreceau in 2004. De atunci, s-a lucrat la greu: Hidroelectrica a achitat, ritmic, conform unor clauze din contract - pe care nu le cunoas­tem -, 160 de milioane de euro. |ntre timp (2004-2006), ei, mesterii din respectabilul consortiu, n-au mis­cat un deget. Drept care a fost che­mat spiridusul Buzaianu, sa nego­cieze reesalonarea, dar nicidecum a ritmului de plati, ci a pauzelor de lucrari. Noi credem ca este un bun prilej pentru un tånar ministru sa faca publica uriasa escrocherie si sa execute executantul.