Averile demnitarilor ar putea fi verificate si dupa cinci ani de la parasirea functiei, iar procedura ar putea fi continuata si asupra mostenitorilor ori deschisa direct la adresa acestora, in trei ani de la succesiune, potrivit proiectului legii privind controlul averilor elaborat de Ministerul Justitiei.

Potrivit proiectului de lege, sunt obligati sa depuna declaratii de avere si de interese presedintele si primul-ministru; consilierii prezidentiali si consilierii de stat; deputatii si senatorii; ministrii, secretarii de stat si subsecretarii de stat; personalul diplomatic si consular, precum si alte categorii de persoane, la care facea referire si Legea 115/1996 privind controlul averilor. De asemenea, sunt obligate sa depuna astfel de declaratii si persoanele candidate in alegeri.

Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii si trebuie sa cuprinda bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune de catre declarant si familia acestuia (adica sot/sotie si copiii din intretinere). Declaratia de avere trebuie depusa in 15 zile de la data numirii, alegerii in functie ori inceperii activitatii si trebuie actualizata in fiecare an, pana cel tarziu la 31 mai.

In termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, aceste persoane au obligatia sa depuna o noua declaratie, privind averea pe care o detin la data respectiva. Declaratiile de avere trebuie publicate, in cel mult zece zile de la depunere, pe pagina de Internet a institutiei unde isi desfasoara activitatea demnitarul.

Nume si functii facute publice

Numele si functiile celor care nu depun declaratii de avere in termenul legal de 15 zile trebuie facute publice, prin publicare pe pagina de Internet a Directiei Nationale de Integritate (institutia din subordinea ANAF abilitata sa aplice aceasta lege) si a autoritatii sau institutiei in care lucreaza demnitarul.
Potrivit proiectului de lege, sunt supuse controlului bunurile si valorile dobandite, primite ori detinute de persoane interpuse sau prin intermediul acestora, precum si cele transmise cu titlu gratuit sau oneros catre orice persoana.

Controlul averii unei persoane care a detinut o demnitate publica sau o functie publica poate fi efectuat si ulterior, in termen de cel mult cinci ani de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii. Procedura de control inceputa impotriva unei persoane poate continua si impotriva mostenitorilor si poate avea ca obiect si bunurile sau valorile dobandite de testatorul sau legatarul persoanei cercetate sau primite de la acestea.

Procedura de control poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in cel mult trei ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune, in situatia in care au acceptat mostenirea sub beneficiu de inventar. Persoana a carei avere este supusa cercetarii poate prezenta inspectorului financiar probe in aparare, poate solicita admiterea de probe si, daca considera necesar, poate depune o declaratie in care sa arate veniturile realizate, bunurile detinute si modul dobandirii averii, se arata in proiectul de lege.

Masuri asiguratorii

In situatia in care exista pericolul ca persoana controlata sa se sustraga, sa-si ascunda ori sa-si risipeasca patrimoniul, punand in pericol cercetarea, inspectorul financiar poate dispune masuri asiguratorii conform Codului de Procedura Fiscala.

Masurile asiguratorii pot fi duse la indeplinire si de organul financiar competent, la solicitarea inspectorului financiar si pot fi dispuse asupra bunurilor persoanei cercetate sau sotului acesteia, precum si asupra bunurilor sau valorilor detinute de mostenitori. Pe parcursul procedurii de control, urmaririi penale sau judecarii cauzei, bunurile si valorile in privinta carora s-au aplicat masurile asiguratorii nu pot forma obiectul executarii silite de catre alti creditori.

Masurile asiguratorii inceteaza la clasarea cauzei sau la data ridicarii sau revocarii acestora de catre inspectorul financiar, judecator sau, dupa caz, procuror. In cazul in care din datele din dosar rezulta ca, intre averea dobandita si cea declarata pe parcursul exercitarii functiei, exista diferente vadite si ca unele bunuri ori valori nu puteau fi dobandite din veniturile legale realizate, persoana in cauza are obligatia de a depune, in termen de 20 zile de la solicitarea inspectorului financiar, dovezi privind justificarea rezonabila a averii sale, se mai arata in proiect.