Intrucat in cateva cotidiane in aceste zile a fost prezentat in mod denaturat si tendentios documentul comun privitor la primat in Biserica, Patriarhia Romana a dat publicitatii urmatorul comunicat, semnat de PS Petroniu Salajanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, delegatul Bisericii Ortodoxe Romane la intalnirea de la Ravenna:

“Comisia Mixta Internationala pentru Dialog Teologic intre Biserica Ortodoxa si Biserica Romano Catolica, care si-a inceput activitatea in anul 1980, are scopul de a analiza aspecte ale invataturii de credinta aflate in divergenta intre cele doua Biserici in vederea „restaurarii comuniunii depline dintre cele doua Biserici, bazata pe unitatea de credinta, potrivit experientei si traditiei comune a Bisericii primare”. In masura in care aceasta Comisie ar gasi solutiile necesare concilierii, ea nu are mandatul de a se pronunta asupra posibilei uniri a celor doua Biserici, decizia revenind, in ceea ce priveste partea Ortodoxa, Sinodului Panortodox.

Membrii Comisiei de dialog, intruniti la Belgrad (septembrie 2006) si Ravenna (octombrie 2 007), au dezbatut rolul episcopului si al sinoadelor in viata Bisericii, la nivel local, regional si universal, documentul comun adoptat precizand urmatoarele: „Ambele parti (n.n.