Sistemul sanitar medical ceausist se reintoarce in Romania. Absolventii facultatilor de medicina vor fi obligati sa-si faca rezidentiatul la tara, unde criza de medici se acutizeaza de la an la an. Pe de alta parte, numarul de locuri la universitatile de medicina a scazut dramatic, pe motiv ca invatamantul medical este prea costisitor.

Legislatia privind organizarea si finantarea rezidentiatului va fi modificata. Ministerul Sanatatii a elaborat un proiect de ordonanta in acest sens, necesitatea schimbarilor fiind justificata prin lipsa specialistilor din unitatile sanitare publice. Principala modificare adusa de acest proiect de act normativ este aceea ca rezidentiatul pe post se va organiza doar pentru unitatile sanitare publice din zone defavorizate din punct de vedere al asigurarii asistentei medicale. Aceste zone vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. Pentru capitalele de judete, vor fi nominalizate numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat. La fel se va proceda si in cazul celorlalte unitati sanitare din judetele respective. In proiectul de o rdonanta se mai precizeaza ca, pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale, nu se va organiza rezidentiat pe post. Totodata, rezidentii care vor ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat vor incheia un contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea publica sanitara care a publicat postul respectiv. „Dupa obtinerea titlului de specialist acestia sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica cu care au incheiat contractul individual de munca pe cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat. Obligatia se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in baza prevederilor art.193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.