Cetatenii vor avea acces la informatiile produse de institutiile publice, in baza unei solicitari scrise si contra unei taxe, potrivit proiectului Legii privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, adoptat de Guvern.

Proiectul de lege privind reutilizarea informatiilor publice a fost adoptat in ultima sedinta de guvern si scopul declarat este de a imbunatati transparenta institutionala si de a stimula concurenta loiala.
Potrivit proiectului de lege, solicitarile pentru reutilizarea documentelor (folosirea de catre persoane fizice sau juridice in scop comercial sau necomercial a documentelor detinute de institutiile publice) sunt facute in scris fie pe suport de hartie, fie in forma electronica daca institutia publica dispune de mijloacele tehnice necesare.
Cererea trebuie sa cuprinda institutia publica careia i se adreseaza solicitarea, informatia dorita, datele de identificare si autentificare ale solicitantului, adresa la care se solicita primirea raspunsurilor, scopul in care va fi folosita informatia ceruta.
TERMEN. Solutionarea cererilor se va face in 20 de zile lucratoare de la primirea acestora. Termenul ar putea fi extins cu inca 20 de zile lucratoare, dupa ce solicitantul a fost in prealabil anuntat. Daca informatiile vor fi puse la dispozitia solicitantului numai partial sau solicitarea va fi respinsa, institutia publica va trebui sa-i prezinte solicitantului motivele unei astfel de decizii. Institutiile publice pot stabili taxe pentru serviciile de reutilizare a documentelor, insa acestea nu vor putea depasi costurile provenite din pregatirea documentelor si furnizarea informatiei.
EXCEPTII. Nu intra sub incidenta acestei legi documentele asupra carora un tert detine drepturi de proprietate intelectuala, acte care contin date si informatii secrete, clasificate, confidentiale sau care tin de secretul profesio-nal sau fiscal; informatii cuprinse in documente ale serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune sau detinute de institutii de educatie si cercetare sau culturale.
De asemenea, nu este permis accesul la documente in privinta carora persoanele fizice sau juridice trebuie sa faca dovada unui interes legitim in vederea obtinerii accesului la acele documente sau documente a caror punere la dispozitie constituie o activitate care excede sfera serviciului public aferent institutiilor in cauza.
In termen de 60 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a legii.