Nivelul ratei dobanzii de referinþã a Bãncii Naþionale a Romaniei pentru luna mai este de 7,96 la sutã, in scãdere cu 0,49 la sutã faþã de luna aprilie, cand s-a cifrat la 8,45 la sutã, a anunþat

Nivelul ratei dobanzii de referinþã a Bãncii Naþionale a Romaniei pentru luna mai este de 7,96 la sutã, in scãdere cu 0,49 la sutã faþã de luna aprilie, cand s-a cifrat la 8,45 la sutã, a anunþat ieri BNR.
In ianuarie, dobanda de referinþã se ridica la nu mai puþin de 17,31%, in februarie a scãzut la 15,75%, iar in martie la 10,75%. In total o scãdere de 9,35 puncte procentuale, care reflectã, in primul rand o diminuare accentuatã a dobanzilor de pe piaþa bancarã, atat la credite, cat mai ales la depozite.
Dobanda de referinþã reprezintã media dobanzilor practicate in tranzacþiile pe piaþa monetarã ºi este utilizatã in administraþie.
Miºcãri mai ample in privinþa dobanzilor bancare s-au petrecut pe palierul imobiliar/ipotecar, principala sursã de finanþare pe termen lung. La consum, categoria de credit cu cea mai mare dinamicã, dobanzile au scãzut foarte puþin.
Aceºti factori au dus nivelul mediu al dobanzilor de retail la aproximativ 20%.
Perspective de scãdere existã, avand in vedere cã banca centralã a avertizat bãncile comerciale sã iasã pe piaþã cu oferte mai atractive pentru cã bonificaþiile depozitelor plasate la BNR nu vor mai fi o sursã de finanþare de preferat. Scãderea abruptã a dobanzii de referinþã are ºi o cauzã mai puþin plãcutã. Aceastã tendinþã este ºi rezultatul scãderii dobanzilor la depozite. Dacã la inceputul anului bãncile se bãteau sã atragã economiile populaþiei la dobanzi ce variau in jurul a 12%, acum, majoritatea bonificaþiilor pentru depozitele la lunã merge spre 8%.
Toate acestea sunt efectele reducerii continue a ratei de politicã monetarã. BNR a redus luna trecutã dobanda de intervenþie la 12,50%, cu douã puncte procentuale sub nivelul anterior.
Aceasta este cea mai mare scãdere operatã de BNR de cand a inceput cursul descendent al ratei dobanzii de politicã monetarã, in vara anului trecut. A fost cea de-a patra reducere din acest an. In martie, dobanda a fost stabilitã la 14,5%, iar la jumãtatea lunii februarie, aceasta a fost redusã de la 16,5% la 15,75%.
Incepand cu jumãtatea anului trecut, dobanda de intervenþie a scãzut treptat, de la un nivel de 21,25%.

Rezerva valutarã a BNR, mai bogatã cu 335 de milioane de euro

La finele lunii aprilie 2005 rezervele valutare la Banca Naþionalã a Romaniei se situau la nivelul a 12.897,4 milioane euro, in creºtere cu 335,1 milioane euro faþã de luna trecutã. BNR a inregistrat intrãri de valutã de 1.080,7 milioane euro reprezentand cumpãrãri ale bãncii centrale din piaþa valutarã, venituri din administrarea rezervei internaþionale, modificarea rezervelor minime in valutã constituite de bãncile comerciale, cedãri de valutã la rezerva statului ºi altele.
Este greu de apreciat cat din aceastã sumã a fost folositã pentru oprirea scãderii euro in raport cu leul. Guvernatorul Mugur Isãrescu a avertizat recent cã banca centralã nu va mai comunica valoarea sumelor folosite pentru calmarea pieþei valutare.
Ieºirile au totalizat 745,6 milioane euro reprezentand plãþi, rate ºi dobanzi scadente la datoria publicã externã, directã ºi garantatã de Ministerul Finanþelor Publice, modificarea rezervelor minime in valutã constituite de bãncile comerciale, plãþi cotizaþii, comisioane bancare ºi altele. Rezerva de aur s-a menþinut la 105 tone.
In condiþiile evoluþiilor preþurilor internaþionale, valoarea acesteia a crescut la 1.128,3 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaþionale ale Bãncii Naþionale a Romaniei (valute plus aur) sã se situeze la peste 14,02 miliarde euro.
Panã la sfarºitul anului 2005, plãþile scadente in contul datoriei publice externe directe ºi garantate de Ministerul Finanþelor Publice insumeazã 1.114 milioane de euro.

Curierul National

Sursa: Curierul NationalTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.