Oamenii politici ar trebui, dupa prezentarea noilor formulare ale declaratiilor de avere, sa se gandeasca de doua ori inainte de a accepta o demnitate publica. Cel putin teoretic, pentru ca practic inca nu au fost prezentate sanctiunile pe care le ri

Oamenii politici ar trebui, dupa prezentarea noilor formulare ale declaratiilor de avere, sa se gandeasca de doua ori inainte de a accepta o demnitate publica. Cel putin teoretic, pentru ca practic inca nu au fost prezentate sanctiunile pe care le risca viitorii demnitari, ministri, parlamentari, magistrati, functionari publici si persoane cu functii de conducere si de control din sistemul public. Desi Guvernul pare bine intentionat, detaliind formularul de declarare al averilor si extinzandu-l si la rudele de gradul intai ale respectivilor demnitari, in cazul in care actuala lege anticoruptie ramane in vigoare ei nu risca nimic. Presedintele PD, Emil Boc, una dintre vocile cele mai critice ale Parlamentului trecut pe tema absentei sanctiunilor din legea anticoruptie, a declarat, pentru Curierul national, ca nu vrea sa se pronunte inca asupra sanctiunilor care vor fi cuprinse in respectiva lege, insa a tinut sa asigure ca acestea nu vor fi doar unele de ordin moral. Mai exista un pericol in calea aplicarii noilor prevederi formulate de ministerul justitiei, si anume vointa alesilor, care la randul lor vor trebui sa completeze respectivele formulare. De altfel, premierul Calin Popescu Tariceanu si-a exprimat speranta ca Parlamentul va fi solidar cu Guvernul si va aduce modificari minime formulei stabilite prin Ordonanta de Urgenta: "Modificari de substanta ale Ordonantei de Urgenta vor lasa in continuare sa planeze suspiciuni asupra faptului ca lupta anticoruptie in Romania este mai mult un discurs politic, care nu este insotit de actiuni concrete".
La randul sau, artizanul actualei propuneri de modificare a legii, ministrul Justitiei, Monica Macovei, a spus
ca formula adoptata pentru declaratiile de avere "este una din cele mai severe care exista la ora actuala in Europa" si ca pentru a se ajunge la aceasta forma s-au studiat actele normative similare din Europa si America.

Bijuteriile si colectiile de arta, prezente in formular

Printre principalele modificari aduse legii, se numara declararea nu numai a terenurilor, caselor si vehiculelor, dar si a bijuteriilor, colectiilor de arta si obiectelor de numismatica.
De asemenea, in declaratiile de interese va trebui mentionata si eventuala calitate de membru al unei confederatii sindicale sau al unui partid politic.
Bunurile vor fi declarate indiferent daca se afla sau nu pe teritoriul Romaniei. In plus, va fi declarat si modul in care au fost obtinute respectivele bunuri.

Valoarea si destinatia imobilelor instrainate in ultimul an trebuie declarate

Bunurile mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunurile imobile instrainate in ultimele 12 luni trebuie, de asemenea, specificate in declaratia de avere, cu mentionarea persoanei catre care s-a instrainat acel bun, forma de instrainare si, nu in ultimul rand, valoarea.
In categoria bunurilor imobile intra terenurile - agricole, forestiere, intravilane, luciu de apa etc. - si cladirile - apartamente, case de locuit, case de vacanta, spatii comerciale sau de productie. La acest capitol trebuie specificata exact adresa unde se afla respectivul bun imobil, anul dobandirii, suprafata sau cota parte, valoarea de impozitare, modul de dobandire, precum si titularul acestuia. In categoria bunurilor mobile sunt incluse autovehiculele, autoturismele, tractoarele, masinile agricole, salupele, iahturile si alte mijloace de transport supuse inmatricularii, precum si metalele pretioase, bijuteriile, obiectele de arta si de cultura, colectiile de arta si numismatice, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national si universal si alte asemenea obiecte a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro. In cazul masinilor trebuie specificata marca, numarul de bucati detinute, anul fabricatiei si anul de dobandire.

Detaliere a activelor si pasivelor, inclusiv a celor din strainatate

Actul normativ modifica declaratia de avere si in ceea ce priveste activele si pasivele financiare.
La categoria active financiare vor fi incluse atat conturile si depozitele bancare, cat si fondurile de investitii si alte forme echivalente de economisire si investire (inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate), daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 euro.
De asemenea, plasamentele, investitiile directe si imprumuturile (inclusiv investitiile si participarile in strainatate) acordate vor trebui declarate daca valoarea pe piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 euro.
Vor trebui declarate si alte active producatoare de venituri nete care, insumate, depasesc 5.000 de euro.
In categoria pasive financiare vor fi incluse debitele, ipotecile, garantiile emise in beneficiul unui tert, bunurile achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 euro.
Vor fi declarate toate activele si pasivele financiare, inclusiv cele aflate ori acumulate in strainatate.
Noul act normativ privind formularul declaratiei de avere prevede obligatia declarantului de a publica veniturile sale si ale familiei, realizate in ultimul an fiscal incheiat.
Va trebui mentionata, de asemenea, calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor sau ale altor organizatii neguvernamentale.

Curierul National

Sursa: Curierul NationalTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.