AMBASADA SUA
Ambasadorul Statelor Unite la Bu­curesti, Nicholas Taubman, a lan­sat ieri Turneul ambasadorial ameri­ca­no-roman de promovare a oportu­nitatilor economice din Romania. Im­preuna cu ambasa­do­rul Romaniei la Washington, Adrian Vierita, diplo­ma­­tul american va lua parte, in pe­rioada 4-8 februa­rie, la un circuit de pro­movare econo­mica in mai multe me­tropole din SUA - New York, Washington si Atlanta. Potrivit ambasadorului Taubman, turneul are scopul de a evidentia opor­tu­ni­tatile de afaceri existente si vii­toare pentru companiile din domeniul fi­nan­ciar, al serviciilor, energiei, se­curi­tatii si apararii, IT si turism. Din delegatie fac parte reprezentanti ai Camerei de Comert Americane in Romania si ai companiilor ameri­cane din Romania, precum Mi­cro­soft, General Electric, City Group, Price Waterhouse Coopers, Delta Airlines sau Hilton.