Concursurile pentru profesori se vor organiza la decizia scolilor, iar la salarii se vor adauga sporuri peste sporuri, inclusiv pentru suprasolicitarea neuropsihica.

Dupa absolvirea studiilor superioare, tinerii se pot anjaga in sistemul de invatamint ca stagiari. Este prima treapta in cariera didactica conform proiectului de lege a Statutului cadrului didactic. Astfel, timp de doi ani, tinerii isi vor desfasura stagiatura sub indrumarea si asistenta unui profesor mentor. Dupa angajarea in invatamint prin concurs, acestia vor primi o prima de instalare in primii cinci ani de la absolvirea studiilor, o singura data, in cuantum de trei salarii de baza. In cazul plecarii din sistem in urmatorii cinci ani, suma se va restitui integral.

Dupa finalizarea stagiaturii, profesorul isi va da definitivatul, urmind ca in cel putin patru ani sa isi dea gradul didactic II, apoi in acelasi interval de timp, gradul I. Dar se pot primi si reduceri la perioada de obtinere a gradelor. "In cazul in care personalul didactic a obtinut media zece la examenul de definitivat, beneficiaza de o reducere de un an a termenului de inscriere la gradul didactic II, respectiv I", se precizeaza in proiectul Statutului cadrului didactic. Insa profesorul trebuie sa acumuleze si un numar corespunzator de credite, in urma unor cursuri postuniversitare, de formare pedagogica sau cursuri de specializare in domeniul in care preda. Dupa obtinerea gradelor didactice, profesorul poate fi titular sau asociat la scoala la care preda.

Angajarea se face in urma promovarii unui concurs, pentru care "Ministerul Educatiei stabileste doar un pachet de criterii minimale, iar scoala, prin Consiliul de Administratie, va avea mina libera sa-si stabileasca celelalte criterii", cum a precizat Cristian Adomnitei, ministrul Educatiei. Acelasi lucru se va intimpla si in cazul evaluarilor performantelor profesionale ale dascalilor, care vor avea loc anual, in baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educatiei. Astfel, profesorii vor fi notati la fel ca elevii din clasele primare cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator".

Cu toate ca pasii in cariera didactica se fac in timp, profesorii beneficiaza de prime de vacanta, acordate anual, in cuantumul unui salariu de baza, un premiu anual in cuantumul unui salariu mediu lunar de baza si reduceri de 50% din valoarea biletelor la filme, concerte si spectacole de teatru. Personalul didactic beneficiaza si de indemnizatii si sporuri care se calculeaza din salariul de baza si "devin baza de calcul pentru alte sporuri si drepturi salariale, care se calculeaza la salariul de baza", cum se scrie in proiectul Statutului cadrului didactic. Astfel, personalul didactic cu performante deosebite in activitatea desfasurata in ultimii patru ani poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% dintre posturile existente in scolile din judet si reprezinta un sfert din salariul de baza. Profesorii pot beneficia si de salariu de merit, reprezentind un spor de pina la 15%. La acestea se adauga si un spor de stabilitate de peste 10%, pentru dascalii care au de la cinci ani vechime in sus.

Mai mult, dascalii "beneficiaza de un spor pentru suprasolicitare neuropsihica de 3%, la fiecare transa de vechime, grad sau treapta profesionala", cum se precizeaza in proiectul de lege. Profesorii ar mai primi si o indemnizatie de diriginte, pentru obtinerea titlului stiintific de doctor, pentru predarea in zone izolate sau daca lucreaza la calculator mai mult de 75% din timpul normal de lucru.