Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, atributele Ministerului Transporturilor cu privire la gestionarea activitatii de transport rutier in regim de taxi au fost transferate in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.
In acest context, in legatura cu activitatea de transport rutier in regim de taxi, Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Registrul Auto Roman, are in prezent atributii doar in legatura cu eliberarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier in regim de taxi sau in regim de inchiriere, respectiv atributii in legatura cu agrearea autovehiculelor care urmeaza a fi utilizate la desfasurarea acestei activitati. Astfel, a aparut necesitatea promovarii unui proiect de Ordin al ministrului Transporturilor in vederea aplicarii dispozitiilor prevazute in Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care sa reglementeze atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere, precum si agrearea autovehiculelor utilizate la transportul in regim de taxi.Noile norme- Conducatorul auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere trebuie sa detina certificat de atestare a pregatirii profesionale care sa confirme dobandirea cunostintelor profesionale in calitate de conducator de autovehicul de transport rutier de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere.
- Certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere este eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale.
- Certificatele de atestare a pregatirii profesionale, specifice fiecarui tip de transport, se obtin in urma promovarii unui examen pe baza de test-grila organizat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care va desemna comisia de examinare.
- Pentru sustinerea testului-grila candidatii trebuie sa se prezinte la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., din judetul pe raza caruia se desfasoara examenul.
- Pregatirea profesionala va fi asigurata de o unitate de scolarizare a conducatorilor auto autorizata.
- Cursurile de pregatire profesionala in vederea atestarii conducatorilor auto pentru transportul in regim de taxi sau in regim de inchiriere au durata de 30 de ore.
- Testul pentru obtinerea certificatului de atestare a pregatirii profesionale consta intr-o proba scrisa, tip grila, cu 20 de intrebari.
- Pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la 70% din numarul total de intrebari cuprinse in testul-grila.
- Conducatorul auto care nu a promovat testul-grila are dreptul la o noua testare dupa maximum 15 zile, in conditiile prezentarii platii in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a taxei privind testarea.
- Dupa un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.
- Certificatul de atestare a pregatirii profesionale, in cazul transportului de persoane in regim de taxi sau transportului in regim de inchiriere, se elibereaza pentru o perioada nedeterminata.Tipul de autovehicul folosit la transport

- Se agreeaza pentru transportul de persoane in regim de taxi numai autoturisme dotate cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, dupa caz, cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana si care nu pot transporta mai mult de 4 persoane, in afara conducatorului auto.
- Se agreeaza pentru transportul de marfuri in regim de taxi numai autoutilitare a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone.
- Certificatul de agreare contine si informatii privind dotarile care se refera la gradul de confort si de protectie conferit de catre autovehicul prevazute in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) volumul portbagajului util exprimat in dm3 (numai pentru autoturisme);
b) existenta instalatiei pentru aer conditionat;
c) numarul airbag-urilor pentru pasageri cu care este dotat autovehiculul;
d) existenta dispozitivului GPS de monitorizare;
e) existenta dispozitivului fix de inregistrare a precizarilor facute de client;
f) existenta peretelui despartitor intre conducatorul auto si clienti;
g) existenta dispozitivului de plata prin intermediul cardului bancar.
- Vizarea anuala a certificatului de agreare se efectueaza de catre RAR numai daca autovehiculele respecta integral conditiile de agreare prevazute in prezentele reglementari.
- In cazul primei agreari pentru transportul in regim de taxi a unui autoturism care are inspectie tehnica periodica in termen de valabilitate, RAR va limita valabilitatea acesteia la o perioada de 6 luni, respectiv un an pentru autoturismele noi, fara a se depasi termenul initial de valabilitate. Limitarea se va face fara verificarea conditiilor tehnice pe baza carora s-a acordat inspectia curenta si va fi materializata prin completarea urmatoarei rubrici a anexei la certificatul de inmatriculare cu noul termen de valabilitate, precizandu-se inclusiv textul “ITP TAXI”.
- Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala (destinat instruirii practice in conducerea auto).