Institutiile financiare care doresc sa isi schimbe statutul in banci trebuie sa aiba o pondere a imprumuturilor restante si indoielnice in totalul portofoliului de credite sub media sistemului bancar, arata un proiect de regulament intocmit de banca centrala.
Astfel, acest calcul va fi realizat pentru ultimele patru trimestre precedente datei de depunere a cererii, iar capitalul social al institutiei financiare care solicita aprobarea transformarii in institutie de credit trebuie sa fie constituit numai din varsaminte in numerar.
Pentru a deveni banca, institutia de credit trebuie sa prezinte bancii centrale o cerere de aprobare a transformarii, dar si o serie de documente, precum situatiile financiare la nivel individual sau consolidat pentru sfarsitul trimestrului precedent datei depunerii cererii, semnate de reprezentantii legali si auditate.
Procesul de transformare cuprinde doua etape. In prima etapa, trebuie aprobata transformarea, pentru ca ulterior sa fie autorizata functionarea institutiei respective de credit.
BNR va decide cu privire la o cerere de aprobare a transformarii in termen de cel mult patru luni de la primirea solicitarii si a tuturor documentelor necesare si va comunica in scris hotararea. In cazul respingerii solicitarii, banca centrala trebuie sa motiveze decizia. Solicitantul trebuie sa faca dovada indeplinirii, pentru sfarsitul lunii precedente datei la care se depun documentele, a anumitor cerinte prudentiale, precum nivelul minim al capitalului initial, valoarea fondurilor proprii cel putin la nivelul cerintelor de capital prevazute de legislatie, expunerile mari si lichiditatea. BNR poate organiza, pe parcursul procesului de autorizare, inspectii la sediul institutiei financiare supuse procesului de autorizare, pentru verificarea conformitatii informatiilor cuprinse in documentatia prezentata in sustinerea cererii de autorizare.