Secretarul general al Senatului, Constantin Vasiliu, a trimis, ieri, o informare catre Biroul Permanent, cu privire la necesitatea reinnoirii declaratiilor de avere si de interese ale parlamentarilor, pana la 25 noiembrie, in conformitate cu prevederile din Legea privind infiintarea ANI. Secretarul general al Senatului explica, intr-un memorandum adresat Biroului Permanent, ca Legea privind infiintarea ANI a intrat in vigoare la data de 28 mai, cu exceptia unor capitole referitoare la publicarea declaratiilor de avere si de interese, care intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial, adica la 25 noiembrie 2007. ”Declaratiile de avere si cele de interese se depun la Secretariatul General al Senatului, persoanele desemnate sa se ocupe de acest demers avand obligatia de a primi documentele, a pune la dispozitie formularele, a oferi consultanta pentru completarea lor corecta si a asigura publicarea si mentinerea acestora pe pagina de internet a institutiei in termen de cel mult 30 de zile de la primire”, se arata in memorandum. In text se mai precizeaza ca, daca in termen de 10 zile de la primirea declaratiei, persoanele desemnate de Secretarul general sau persoana care semneaza declaratia sesizeaza deficiente in completarea acesteia, vor recomanda persoanei in cauza rectificarea in termen de 20 de zile. Declaratia rectificata poate fi insotita de documente justificative, care se trimit de indata Agentiei Nationale de Integritate.