Statul va despagubi toti deponentii care au constituit depozite la CEC pentru achizitionarea de autoturisme, indiferent de tipul acestora, deschise pana la 15 februarie 1992, si nu pana in noiembrie 1990, iar despagubirile vor fi indexate pana la 31 iulie 2007.

Conform unor surse ministeriale, citate de Mediafax, despagubirile sunt egale cu suma depusa la CEC, indexata cu nivelul indicelui ratei de inflatie, calculat din data depunerii pana in ziua achitarii. Data-limita pana la care se aplica indexarea cu nivelul inflatiei pentru determinarea valorii despagubirii va fi 31 iulie 2007.

Legislatia actuala prevede ca pentru acoperirea financiara a despagubirilor sunt acordate titluri de stat cu o maturitate intre unu si doi ani. Sursele citate au precizat ca emisiunea de titluri de stat va fi lansata pe numele CEC, valoarea nominala totala a emisiunii fiind valoarea totala a despagubirii, rezultata din insumarea celor 37.460 de valori individuale.

Valoarea individuala a emisiunii de titluri de stat va fi cea a despagubirii corespunzatoare fiecaruia dintre cei 37.460 deponenti.Scadenta va fi de un an de la data emisiunii, iar titlurile de stat nu vor fi negociabile si nici purtatoare de dobanda.