Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a selectat una dintre cele patru companii care au depus ofertele pentru realizarea procesului de lichidare a societatilor de pe platforma Nitramonia. Compania Euroconsult SPRL Arad, lichidatorul Nitrofertilizer, Nitroexplosives, Nitrocontrol, Nitroservice si Nitrotrans va fi remunerat prin aplicarea unei cote de comision asupra valorii totale incasate din vanzarea bunurilor, din recuperarea creantelor societatii comerciale, precum si din vanzarea stocurilor, nominalizate in evidenta contabila a societatii la data preluarii patrimoniului acesteia de catre lichidator. Cele cinci societati divizate din Nitramonia au intrat in restructurare totala.