"1. Federalcoop Satu Mare este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului situat in municipiul Satu Mare, str. Decebal nr. 2, drept inscris in Cartea Funciara in favoarea societatii noastre inca din anul 1982, cu titlu juridic de cumparare, si nu din anul 1995, prin hotarare judecatoreasca, asa cum se sugereaza in articol. Societatea noastra nu a fost gratificata cu imobilul respectiv, ci acesta a fost cumparat platindu-se in schimb Statului roman un pret de aproape 2.000.000 lei, la vremea respectiva.
Mentionam, de asemenea, faptul ca Federalcoop Satu Mare este o societate cooperativa de gradul II, cu personalitate si patrimoniu propriu, din care fac parte in calitate de asociati, 20 de persoane juridice, cooperative de consum. Nici o persoana fizica nu detine parti sociale ale Federalcoop Satu Mare.
2. Transferul de prioritate s-a facut cu acordul, aprobarile si avizele tuturor autoritatilor abilitate, inclusiv al Consiliului Popular al Judetului Satu Mare de la acea vreme, si cu respectarea formalitatilor cerute de reglementarile legale si de aceleasi autoritati competente ale vremii.
3. Pretul imobilului a fost stabilit prin evaluare, de un organism abilitat al Statului, mai exact de Comisia de Evaluare de pe langa Consiliul Popular al Judetului Satu Mare, in baza unei documentatii, nu de catre societatea noastra. Acesta a fost achitat efectiv, banii fiind virati prin dispozitia de plata nr. 935/17.08.1982 si facandu-se venit la bugetul de stat.
4. Dreptul nostru de proprietate a fost cenzurat si consfintit prin multe hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, pronuntate de-a lungul timpului.
Pozitia Guvernului Romaniei, recent exprimata, cu privire la actele de dobandire, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 9/1982 si Decretul prezidential nr. 20/1982, consta in aprecierea legalitatii actelor respective, acestea fiind emise cu respectarea cadrului legal in vigoare la acea data.
5. Evacuarea partiala a Bibliotecii Judetene, din spatiul aflat in proprietatea noastra, s-a facut cu respectarea prevederilor legale, de catre un executor judecatoresc, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile investite cu formula executorie.
6. Prin articolele tendentioase si denigratoare aparute atat in presa locala, cat si in cea centrala nu se doreste decat intimidarea si influentarea justitiei, fara rezultate, din fericire. Vis-a-vis de faptul ca o institutie publica de mare importanta precum Biblioteca Judeteana functioneaza in conditii improprii, apreciem ca acest fapt nu ne este imputabil, responsabilitatea revenind in intregime autoritatii tutelare, Consiliul Judetean Satu Mare, care perpetueaza aceasta stare de fapt de mai bine de 15 ani. Federalcoop Satu Mare a facut demersuri concrete si oneroase in vederea efectuarii unui schimb de spatii pentru ca biblioteca sa isi poata desfasura activitatea in cel care ne apartine, insa Consiliul Judetean Satu Mare a refuzat sa le puna in practica. Aceste considerente genereaza intrebarea fireasca daca interesul public declarat al autoritatilor judetene nu este paravanul unor interese imobiliare obscure si personale care vizeaza cladirea respectiva in mod particular?"