Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a anuntat, ieri, ca nu are ca atributie sa stabileasca criteriul tarifelor RCA, piata asigurarilor din Romania fiind o piata libera si concurentiala, se arata intr-un comunicat al institutiei. Tarifele de prima pentru asigurarea RCA sunt stabilite exclusiv de catre societati, acestea fiind singurele in masura sa decida daca le majoreaza sau le diminueaza, in functie de rezultatele proprii inregistrate pentru aceasta forma de asigurare, de dauna medie, frecventa daunelor, cheltuielile de achizitie. Fiecare asigurator trebuie sa garanteze permanent indeplinirea obligatiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA, conform Ordinului nr. 11/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Potrivit acestui Ordin, "limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator, precum si tarifele de prima stabilite conform art. 21 alin. (1) se notifica CSA cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu elementele si modul de calcul al primelor de asigurare, inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum si o declaratie a actualului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul societatii".