Vineri, 21 octombrie, Muzeul Na­tional Cotroceni a organizat o se­rie de manifestari cu ocazia Zilei Euro­pene a Patrimoniului. Cu acest prilej au fost lansate un plic fi­la­telic dedicat muzeului, si un obiect de patrimoniu din colectiile sa­le. Lansarea a fost urmata de o ma­sa rotunda cu tema "Patrimo­niul ar­hi­tectonic bucurestean la in­ceputul se­colului al XXI-lea", la care au participat arhitecti, isto­rici, istorici de arta. Cu aceasta oca­zie a fost vernisata expozitia "Balcic - mos­te­nirea unui vis", reali­za­ta in co­la­bo­rare cu Elite Art Club Unesco. Din 2003, Fundatia Elite Art organizeaza in fiecare vara la Balcic o tabara de pictura, ta­blo­u­ri­le din ex­pozitia de fata re­pre­zentand re­zul­tatele muncii ar­tis­ti­lor in­vi­tati. Ex­pozitia poate fi vizi­ta­ta la Mu­ze­ul National Cotroceni pana la 1 oc­tombrie.