Departamentul pentru Munca in Strainatate din Romania informeaza persoanele interesate, care lucreaza legal in Italia, cu privire la modul in care pot beneficia de alocatia pentru membrii familiei aflati in intretinere (alocatia pentru nucleu familial). Alocatia pentru nucleul familial este o prestatie acordata de sistemul italian de protectie sociala, ce a fost instituita pentru a ajuta familiile lucratorilor compuse din mai multe persoane si ale caror venituri se situeaza intr-o anumita limita stabilita anual prin lege. Elementele luate in calcul pentru stabilirea cuantumului acestei alocatii sunt: numarul de membri din cadrul familiei si venitul total al acesteia. Venitul este constituit din cel al solicitantului si al tuturor persoanelor care compun nucleul familial. In compunerea venitului familial sunt incluse toate veniturile supuse impozitului pe venit pentru persoanele fizice si veniturile de orice natura. Veniturile rezultate din munca care se iau in calcul pentru obtinerea alocatiei nu contin contributiile de protectie si de asistenta sociala.

Anumite prestatii nu se includ in calcularea venitului familiei, ca de exemplu: pensiile de veter ani de razboi, indemnizatiile pentru persoane cu handicap etc. Alocatia se plateste numai daca suma veniturilor rezulate din retributii salariale, pensie sau alte prestatii, ce rezulta din activitatea lucrativa din cadrul nucleului familial reprezinta cel putin 70% din intregul venit al familiei.
Alocatia pentru nucleul familial ('assegno per il nucleo familiare') se solicita pentru urmatorii membri de familie: solicitantul alocatiei; sotul/sotia solicitantului de care acesta/aceasta nu este despartit/despartita legal; copiii (legitimi, adoptati, naturali recunoscuti, nascuti dintr-o casatorie precedenta a celuilalt sot si incredintati acestuia) si nepotii pe cale ascendenta cu varsta mai mica de 18 ani incredintati spre crestere; copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se afla in incapacitate de munca; fratii, surorile si nepotii solicitantului, minori sau majori cu handicap, daca sunt orfani de ambii parinti si nu au dreptul la pensie de urmas. Toate aceste persoane fac parte din nucleul familial chiar daca: nu locuiesc impreuna cu solicitantul (cu exceptia copiilor naturali, recunoscuti legal de ambii parinti); nu se afla in intretinerea solicitantului; nu sunt rezidenti in Italia (membrii de familie ai cetateanului strain au dreptul la alocatie daca sunt cetateni comunitari).

In aceste conditii, dupa 1 ianuarie 2007, cetatenii romani si bulgari care lucreaza legal in Italia, inclusiv cei ai caror membri de familie sunt rezidenti in tara de origine, pot beneficia, dupa obtinerea unei autorizatii, de alocatie pentru nucleul familial.
Pentru a beneficia de aceasta alocatie, cetatenii romani pot prezenta la reprezentanta Institutului National de Protectie Sociala (INPS) competenta teritorial formularul european E 401 sau E 411, dupa caz, ori direct la angajator, formularele utilizate in acest scop, la nivel national, de catre cetatenii italieni. Angajatorul trebuie sa plateasca alocatia in baza cererii lucratorului care demonstreaza ca are acest drept. In anumite cazuri insa, angajatorul plateste aceasta alocatie numai daca lucratorul a obtinut o autorizatie din partea INPS. Alocatia este platita de catre angajator o data cu salariul. Ulterior angajatorul solicita la INPS rambursarea sumelor platite. Pentru menajere, muncitori agricoli, someri, alocatia este platita direct de catre INPS. Incepand din luna ianuarie 2007, au fost modificate nivelurile de venit si sumele de alocatie pentru nucleele familiale formate din ambii parinti sau un singur parinte si cel putin 1 copil minor, daca aceastea nu cuprind persoane cu handicap.
Astfel, in conformitate cu noile valori, pentru un venit familial anual valabil de la 1.01.2007 de pana la 12.500 euro, alocatia lunara pentru nucleul familial este: in cazul unui nucleu familial compus din 3 persoane (doi parinti si un copil) de 137,5 euro; in cazul unui nucleu familial compus din 4 persoane (doi parinti si 2 copii) de 258,33 euro; in cazul unui nucleu familial compus din 5 persoane (doi parinti si 3 copii) de 375 euro.

Daca venitul anual al familiei este cuprins intre 12.500,1 euro si 12.600 euro, alocatia lunara pentru nucleul familial este: in cazul unui nucleu familial compus din 3 persoane (doi parinti si un copil) de 136,73 euro; in cazul unui nucleu familial compus din 4 persoane (doi parinti si 2 copii) de 257,25 euro; in cazul unui nucleu familial compus din 5 persoane (doi parinti si 3 copii) de 374,04 euro.