Persoanele fizice si firmele vor fi obligate sa isi asigure locuintele impotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecari de teren, inundatii), in limita unei sume cuprinse intre 10.000 euro si 20.000 euro, in functie de tipul constructiei, cu plata integrala a unei prime anuale de 10-20 euro. Obligativitatea asigurarii locuintelor impotriva calamitatilor naturale a fost aprobata ieri de Guvern, printr-un proiect de lege.
Dupa ce actul normativ va intra in vigoare, persoanele fizice si juridice vor trebui sa-si asigure toate constructiile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate, inregistrate in evidentele organelor fiscale, impotriva dezastrelor naturale. Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, si nici bunurile din interiorul locuintei. Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor va fi incheiat numai cu asiguratorii asociati in Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale IPAID), o structura constituita ca societate comerciala de asigurare - reasigurare, si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte.
Romanii saraci, asigurati de autoritatile locale
Proiectul de lege se refera la locuintele din blocuri, precum si la locuinta sociala, de serviciu, de interventie, de necesitate, de protocol si casa de vacanta, dar si coproprietatea indiviza. Suma maxima pentru care poate fi incheiata asigurarea si care poate fi acordata in cazul unei calamitati naturale este de 10.000 euro pentru constructii cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic si de 20.000 euro pentru fiecare constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. Suma reprezinta echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.
Prima obligatorie - ceea ce plateste anual proprietarul pentru asigurarea unei locuinte, va fi echivalentul in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, a 10 euro pentru constructii cu pereti din caramida nearsa si a 20 euro pentru locuinte construite din beton armat, metal ori lemn. Prima anuala va trebui achitata integral.
In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie va fi suportata din bugetele locale. Persoanele fizice si juridice care nu respecta obligatia de asigurare a locuintelor vor fi amendate cu o suma cuprinsa intre 100 si 500 lei, in timp ce asiguratorul care refuza sa incheie, la cererea unui proprietar, contractul de asigurare obligatorie a locuintei va fi amendat cu 500-1.000 lei.
Drepturi si obligatii
Persoana asigurata va avea dreptul la despagubiri in cazul in care un pericol iminent de inundatie sau alunecare de teren impune demolarea locuintei ori schimbarea amplasamentului acesteia. Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze prejudiciile create, de a stabili cuantumul despagubirii si de a plati despagubirile in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare. Asiguratorul va reduce, dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire. Asiguratorul va putea sa opreasca un comision de cel mult 10% din valoarea primei obligatorii incasate. De asemenea, va putea refuza plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului. Despagubirea in cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu se realizeaza in baza unei cereri ce poate fi depusa doar de catre beneficiarii politei de asigurare impotriva dezastrelor.