Trasatura definitorie a optiunilor fiind versatilitatea, investitorii pot construi strategii profitabile chiar si atunci cand piata nu se situeaza pe un trend bine definit si prezinta un nivel redus al volatilitatii.Pornind de la aceste premise, vom detalia in continuare caracteristicile strategiei „Short Straddle".Pentru implementarea acesteia, se vand atat o optiune Call, cat si una Put, cu pret identic de exercitare, a. De exemplu, se vand doua optiuni, Call si Put, avand ca activ suport contractul futures DESNP cu scadenta Septembrie, la un pret de exercitare de 0,550 lei/actiune, pentru care se incaseaza prime in valoare de 0,035 lei/actiune, respectiv 0,025 lei/actiune.Din reprezentarea grafica de mai sus se poate observa faptul ca profitul este limitat la valoarea celor doua prime incasate si el va fi maxim daca la scadenta, pretul futures este identic cu pretul de exercitare al optiunilor vandute.In exemplul dat, profitul maxim este de 0,045 lei + 0,035 lei = 0,080 lei/actiune.Pragul de rentabilitate este realizat in cele doua puncte b si c, unde b este dat de diferenta dintre pretul de exercitare si valoarea celor doua prime, iar c este suma acestora. In acest caz: 0,550 lei + (0,045 lei + 0,035 lei) = 0,630 lei/actiune; 0,550 lei - (0,045 lei + 0,035 lei) = 0,470 lei/actiuneRiscul de pierdere este potential nelimitat, daca piata inregistreaza fluctuatii ample, peste cele doua nivele marcate de pragurile de rentabilitate. Este necesara depunerea marjei, la initierea strategiei, care pentru contractul DESNP este in valoare de 0,07 lei/actiune si se constituie doar in momentul vanzarii primei optiuni, fie Call sau Put, vanzarea ulterioara fiind acoperita. Tabelul urmator prezinta nivelul profitului/pierderii in functie de evolutia pretului futures a activului suport:* Aceste articole au rolul unui demers educational. Exemplele concrete cu date din piata folosite pentru ilustrarea strategiilor nu reprezinta sfaturi de investitie. Responsabilitatea aplicarii strategiilor prezentate apartine doar investitorilor. Realizata in colaborare cu Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu