8,5 milioane de lei ii asteapta pe proprietarii de IMM-uri care si-au reinvestit profitul in 2006 la noul Minister al IMM-urilor.

Ministerul pentru IMM-uri deruleaza in prezent un program prin care aloca fonduri in valoare de pina la 100.000 de lei, in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit de fiecare IMM. Este singura forma de scutire de impozit pe profitul reinvestit existenta in Romania.

„Desi a inceput din primavara, pina acum au aplicat la acest program doar 280 de firme.

S-au depus notificari pentru numai un milion de lei. Deci bani ar fi suficienti pentru firmele interesate. Noi le asteptam", ne-a declarat Viorica Dragomirescu, coordonatorul programului. Statul aloca in cadrul acestui program 16% din sumele cheltuite in anul 2006, din profit, dar nu mai mult de 100.000 de lei de firma, pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, facturate, achitate integral si puse in functiune anul trecut.

Bugetul initial al programului a fost de 9,58 milioane de lei, deci firmele mai pot primi 8,58 milioane de lei.

De aceste alocatii financiare nerambursabile pot beneficia toate IMM-urile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, unele criterii. Acestea trebuie sa fie persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) care se incadreaza in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii. De asemenea, numarul mediu scriptic anual de personal nu trebuie sa depaseasca 249 de salariati. Totodata, trebuie sa realizeze o cifra de afaceri neta de maximum 50 de milioane de euro. De asemenea, trebuie sa-si fi indeplinit obligatiile de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat si fata de bugetele locale.

O alta conditie este ca firma sa fi incheiat anul fiscal anterior cu bilant pozitiv si sa nu fi aplicat amortizarea accelerata.

Agentul economic este obligat sa mentina investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul acestui program pentru o perioada de minimum trei ani. Alocatiile vor fi acordate numai daca activele achizitionate sint noi. Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si documentele justificative indosariate trebuie transmise prin delegat, in plic sigilat, la sediul ministerului. Acestal face evaluarea cererilor conform principiului „primul venit - primul servit", pentru ca alocarile se fac in limita bugetului. Viorica Dragomirescu, coordonator program IMM-uri: "Desi a inceput din primavara, pina acum au aplicat la acest program doar 280 de firme".