Curtea Constituțională a trimis ieri Motivația la Decizia din 5 aprilie 2001 in cazul suspendării din funcție a lui Traian Băsescu. În 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională dădea publicității următorul Comunicat: "Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, constată că propunerea de suspendare din funcție a domnului Traian Băsescu, Președintele Romaniei, prezentată in ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului de 182 de deputați și senatori la data de 28 februarie 2007 și inaintată Curții Constituționale la data de 21 martie 2007, se referă la acte și fapte de incălcare a Constituției, săvarșite in exercițiul mandatului, care, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept incălcări grave, de natură să determine suspendarea din funcție a Președintelui Romaniei, in sensul prevederilor art.95 alin.(1) din Constituție. Rămane ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor și informațiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor asupra existenței și gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcție a Președintelui Romaniei, in concordanță cu dispozițiile art.95 din Constituție." Finalul Motivației sună astfel:
"Propunerea de suspendare din funcție a domnului Traian Băsescu, Președintele Romaniei, prezentată in ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului de 182 de deputați și senatori la data de 28 februarie 2007 și inaintată Curții Constituționale la data de 21 martie 2007, se referă la acte și fapte de incălcare a Constituției, săvarșite in exercițiul mandatului, care, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept incălcări grave, de natură să determine suspendarea din funcție a Președintelui Romaniei, in sensul prevederilor art.95 alin.(1) din Constituție. Rămane ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor și informațiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor asupra existenței și gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcție a Președintelui Romaniei, in concordanță cu dispozițiile art. 95 din Constituție". Față de Comunicat, documentul introduce un "insă".
Nu intamplător.
Redactat cu o intarziere nu numai nejustificată, dar și iresponsabilă, dacă ne gandim la prelungirea periculoasă a crizei, documentul Curții Constituționale a fost invocat de multe partide politice drept punct-cheie in luarea unei decizii in privința votului de joi, 19 aprilie 2007. Ce concluzii ar putea trage partidele din Avizul Consultativ al Curții Constituționale?
Un răspuns adecvat nu poate fi dat decat prin raportare la un alt moment postdecembrist.
Momentul de ieri, 17 aprilie 2007, nu constituie o premieră in istoria postdecembristă a Curții Constituționale. Cu treisprezece ani in urmă, mai precis la 6 iulie 1994, Curtea Constituțională trimitea Parlamentului Motivația deciziei sale in cazul propunerii de suspendare a lui Ion Iliescu. Finalul documentului suna astfel:
"Propunerea de suspendare din funcție a domnului Ion Iliescu, Președintele Romaniei, prezentată Parlamentului Romaniei de 167 de deputați și senatori, la data de 4 iulie 1994, nu se intemeiază pe motive care, in conformitate cu art. 95 din Constituție, să constituie o incălcare gravă a prevederilor Constituției". S-a spus de către președinte, dar și de către slujbașii acestuia din politică și din presă că decizia Curții Constituționale ar stabili că Traian Băsescu n-a incălcat Constituția. Și că, astfel, decizia Parlamentului va fi una strict politică. Absolut inexact.
Așa cum se vede din conținutul documentului, Curtea Constituțională constată că Traian Băsescu a incălcat Constituția prin declarațiile sale publice de mahala, declarații pe care Curtea le definește ca dovedind "lipsă de respect față de partenerii politici". Condamnandu-le cu fermitate, Curtea constată insă că ele nu constituie "fapte grave de incălcare a Constituției", deoarece n-au avut efecte in planul ordinii constituționale. Că Avizul ține neapărat să sublinieze incălcarea Constituției, chiar dacă nu gravă, ne-o dovedește introducerea acelui "insă" față de Comunicat, prin care se confirmă opinia că declarațiile de mahala contravin Constituției. În cazul lui Ion Iliescu din 1994, Curtea Constituțională fusese chemată să se pronunțe tot in legătură cu declarații publice ale fostului șef al statului. Avizul Consultativ nu le considera incălcări ale Constituției, ci simple opinii politice. Așa se explică de ce in 1994 Curtea Constituțională n-a lăsat la latitudinea Parlamentului să se pronunțe. De această dată, Curtea, deși avertizează Parlamentul că declarațiile iresponsabile ale lui Traian Băsescu nu intră in categoria faptelor pentru care articolul 95 din Constituție cere suspendarea din funcție, dă deputaților și senatorilor dreptul de a-l sancționa pe Traian Băsescu pentru datul său din gură in dreapta și in stanga, fără o minimă grijă de a respecta nu numai Constituția, dar și bunul-simț. Traian Băsescu nu va fi suspendat. Va ințelege insă el din intreaga tărășenie că Palatul Cotroceni, in care va rămane mai departe, nu e o bodegă din port, unde poți injura de mamă partenerii de pahar și ciupi de fund picolițele?!