Printr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului propune modificarea Legii 50/1991, pentru "respectarea legalitatii in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii, precum si protejarea urbanistica a municipiului Bucuresti".
Astfel, se introduc in categoria lucrarilor de constructie si amenajari care necesita, in baza Legii 50/1991, autorizatie de construire, amplasate pe domeniul public sau privat al statului sau al Municipiului Bucuresti si lucrarile si amenajarile la infrastructura de transport urban subteran si de suprafata, precum si de modernizare si/sau de reabilitare a strazilor aflate in administrarea Primariei Capitalei. La capitolul infractiuni, alaturi de neanuntarea inceperii lucrarilor de constructii autorizate, sau depasirea termenului legal de executie, va fi introdusa si "neefectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, conform prevederilor legale". Respectarea disciplinei in constructii va fi controlata si de organele Primariei Capitalei. Acestea vor putea aplica sanctiunile legale. "Constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului", este o alta propunere cuprinsa in proiectul de Ordonanta de Urgenta supus, de ieri, dezbaterii publice.