Legea din 12 octombrie 1932 privitoare la controlul averilor functionarilor publici cuprindea unele confuzii in ce priveste aplicapibilitatea ei si profesorilor gasiti in functie la data promulgarii ei. Diferitele intreprinderi erau facute pasibile de unele prevederi speciale ale legilor scolare.
Intervenind Inalt Prea Sfintitul Patriarh dr. Miron Cristea, primul ministru al Romaniei, s' a statornicit ca toti profesorii trebue sa faca declaratii asupra averilor lor, Inaltul Chiriarh exprimandu-si convingerea ca " parintii sufletesti ai copiilor si tineretului tarii, n' au nimic de ascuns".
ZIUA, 21 februarie 1939