1. Organizator
Organizatorul concursului ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"" este S.C. Editura Intact SRL, in calitate de editor al Jurnalului National, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44 A, sector 1, avand punct de lucru in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, corp D, et.8, Sector 1. Concursul se va derula sub prezentul regulament, care este aplicabil si obligatoriu pentru toti participantii. 2. Durata promotiei
Regulamentul concursului ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"" se va modifica dupa cum urmeaza: Perioada de desfasurare a concursului (06 noiembrie 2006 - 02 decembrie 2006) se va prelungi cu doua saptamani si va deveni 06 noiembrie 2006 - 16 decembrie 2006. Perioada de prelungire se va numi ""Extrasansa"" si va avea loc intre 03 decembrie 2006 - 16 decembrie 2006.
Concursul se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, pe parcursul a sase saptamani, cu exceptia zilelor de duminica (concursul se desfasoara pe durata a 36 de aparitii ale ziarului Jurnalul National). Pe durata concursului ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"",inclusiv pe durata extrasansei, pretul de achizitie al publicatiei Jurnalul National ramane nemodificat fata de pretul pe care cotidianul l-a avut anterior desfasurarii concursului.
In cazul in care, la solicitarea cititorilor, se decide prelungirea concursului cu una sau mai multe saptamani, perioada de prelungire se va supune acelorasi reguli si conditii specificate in prezentul regulament.
Valoarea premiilor puse in joc pe perioada 06 noiembrie 2006 - 02 decembrie 2006, este de 1.881.784 RON (18.817.840.000 de lei vechi = 528.591 euro). Valoarea premiilor din ""Extrasansa""(03 decembrie 2006 - 16 decembrie 2006) este de 779.612 (7.796.120.000 lei vechi = 218.992 euro).
Valoarea totala a premiilor promotiei (6 saptamani de concurs) este de 2.661.396 (26,613,960,000 lei vechi = 747.583 euro)
Calculul a fost facut pentru un curs presatabilit de 1 euro = 3,56 RON.
3. Mecanism
Talonul de concurs razuibil se insereaza in editiile de luni, miercuri si vineri ale publicatiei Jurnalul National. Din momentul aparitiei lui in ziar, talonul este valabil pana la sfarsitul concursului, insa talonul nu are efect retroactiv. Zilnic, in Jurnalul National se publica intr-o macheta cu seriile castigatoare. Cu talonul de concurs se pot castiga premii zilnice sau premii instant. 4. Premii
Premiile zilnice
De luni pana sambata, in Jurnalul National, va fi inserata cate o macheta de concurs in care se inscriu in total treisprezece serii castigatoare, fiecare corespunzatoare unuia dintre urmatoarele premii:
1. o serie corespunzatoare premiului ""Dacia Logan MCV Ambiance, 1.4 MPI 75 CP"" (Logan Break, in valoare de 8.200 euro (TVA inclus) = 29.192 RON = 291.920.000 lei vechi. Premiul nu este reportabil.
2. o serie corespunzatoare premiului ""Jackpot"" in valoare minima de 1.000 RON = 10.000.000 lei vechi zilnic, la care se adauga celelalte premii in bani care nu au fost revendicate in zilele anterioare).
Jackpotul in valoare minima de 10 milioane de lei vechi nerevendicat in ziua respectiva pana la ora 16:00 se reporteaza catre Jackpotul din ziua urmatoare.
3. zece serii care au ca premiu cate 100 RON = 1 milion de lei vechi in fiecare zi. Premiul de 1 milion de lei vechi nerevendicat pana la ora 16:00 se reporteaza catre Jackpotul din ziua urmatoare.
4. o serie castigatoare a unui premiu constand intr-un telefon mobil Samsung D600 in valoare de 1.049 RON (TVA inclus) = 10.490.000 lei vechi. Premiul nu este reportabil.
Seria de pe talon prentru premiile zilnice va fi de forma: JN 00 XXX (grup de doua litere, urmat de un grup de doua cifre, urmat de un grup de trei cifre) in perioada celor patru saptamani de concurs.
Premiile instant
Pe perioada celor opt saptamani de concurs sunt puse in joc 135.600 de taloane care au ca premiu o reducere de 70% din pretul intreg al abonamentului pe o luna la Jurnalul National.
Daca razuind talonul participantul descopera textul ""abon. redus"" inseamna ca a castigat o reducere de 70% la contractarea unui abonament pe o luna la Jurnalul National.
Pretul unui abonament lunar este de 16 lei (160.000 lei vechi), iar valoarea abonamentului cu reducerea de 70% este de 4.8 lei (48.000 lei vechi).
5. Revendicarea premiilor
Daca seria gasita de participant pe talon este identica (numere, litere si ordine a caracterelor) cu seria corespunzatoare masinii Dacia Logan, publicata in Jurnalul National, participantul in cauza trebuie sa sune in aceeasi zi la numarul 021-318.20.20 (numar cu tarif normal) intre orele 09:00 si 16:00*, pentru a revendica premiul si a comunica datele sale de identificare** si seria de pe talon impreuna cu codul de validare, pentru a fi introduse in baza de date. Premiul constand in masina Dacia Logan MCV Ambiance, 1.4 MPI 75 CP nerevendicat in ziua publicarii seriei castigatoare in ziar, in intervalul orar mentionat mai sus, nu mai poate fi acordat si nici nu se reporteaza.
Daca seria gasita de participant pe talon este identica (numere, litere si ordine a caracterelor) cu seria corespunzatoare Jackpotului, publicata in Jurnalul National, participantul in cauza trebuie sa sune numai in aceeasi zi la numarul 021-318.20.20 (numar cu tarif normal) intre orele 09:00 si 16:00*, pentru a revendica premiul si a comunica datele sale de identificare** si seria de pe talon impreuna cu codul de validare, pentru a fi introduse in baza de date.
Daca seria gasita de participant pe talon este identica (numere, litere si ordine a caracterelor) cu una dintre cele 10 serii corespunzatoare premiilor de 100 RON = 1 milion lei vechi sau cu seria corespunzatoare premiului telefon mobil, participantul in cauza trebuie sa sune numai in aceeasi zi la numarul 021-318.20.31 (numar cu tarif normal), intre orele 09:00 si 16:00*, pentru a revendica premiile si a comunica datele sale de identificare** si seria de pe talon impreuna cu codul de validare, pentru a fi introdusi in baza de date.
Daca pe talon este inscris textul ""abon. redus"" si posesorul talonului doreste sa se aboneze pe o luna la Jurnalul National, participantul poate sa:
- Varianta 1: Sa plateasca suma de 4,8 lei (48.000lei vechi) si sa predea talonul de concurs pe care scrie ""abon.redus"" la orice Oficiu Postal;
- Varianta 2: Sa depuna in contul RO74BPOS70506000790ROL01 deschis la Banc Post sucursala Floreasca suma de 4,8 lei si sa trimita prin fax la numarul 021-318.20.27 (intre orele 10:00 - 18:00) sau prin posta la OP 33 - CP 148 Bucuresti, urmatoarele:
a) datele de identificare ale abonatului: numele, prenume si adresa unde sa fie trimis abonamentul, precum si luna in care doreste primirea abonamentului;
b) copia talonului cu textul ""abon. redus"";
c) copia documentului de plata a sumei de 4,8 lei (48.000 lei vechi) pentru abonamentul cu reducere.
4,8 lei (48.000 lei vechi) reprezinta valoarea abonamentului cu reducere. Abonamentul va fi facut pe una dintre lunile urmatoare castigarii premiului (dar nu mai tarziu de data de 20 februarie 2007, adica pentru luna martie 2007). Pentru contractarea abonamentelor pe luna urmatoare, documentele de confirmare vor fi trimise (prin fax sau posta) pana la data de 20 a lunii in curs.
Pentru mai multe informatii si lamuriri privind contractarea abonamentului puteti suna la numarul de telefon 021-318.20.32 (tarif normal). Participantii NU pot solicita contravaloarea premiilor in cazul autoturismului Dacia Logan Break, a telefoanelor mobile si al taloanelor cu reducere la abonament.
* Datorita necesitatii de a inchide editia, premiile pot fi revendicate doar in intervalul 9:00 - 16:00. Premiile nerevendicate in ziua publicarii ziarului in intervalul mentionat nu mai pot fi acordate posesorului respectivului talon. Exceptie fac premiile in bani care vor fi reportate in Jackpot-ul de a doua zi. Premiile in obiecte nu se reporteaza.
** Seria de pe talon, codul de validare, numele, adresa completa, un numar de telefon la care poate fi contactat, varsta si profesia.
6. Dreptul de participare
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al tutorelui legal.
Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii organizatorilor, ai partenerilor acestora ce sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului si nici rudele de gradul I ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
Participarea la concursul ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"" si/sau revendicarea oricarui premiu confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de organizatori in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex: internet, afisaj stradal etc.).
Prin participarea la concurs, persoanele fizice in cauza accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identitate sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct etc.
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul organizatorilor.
Prezentul concurs se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.
7. Impozitul pe venitul obtinut
Impozitul aferent fiecarui premiu in bani va fi suportat de castigator, organizatorul neavand obligatia suportarii vreunei cote de impozit. Premiile in bani sunt impozabile, cu un impozit corespunzator Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.
Impozitele aferente premiilor in bunuri (ex: autovehicul, telefon, abonamente etc.) vor fi suportate de catre organizator, conform intelegerii dintre acestia, castigatorul premiului neavand obligatia suportarii vreunei cote de impozit.
8. Limitarea raspunderii:
Concursul ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"" este destinat cititorilor de Jurnalul National care cumpara (sau primesc ziarul prin abonament) in ziua aparitiei lui. In consecinta, Organizatorul nu va fi in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare (lista NU este limitativa, ci doar exemplificativa):
- Erorile distribuitorilor de ziare care aduc ziarul in alta zi decat cea de aparitie;
- Abonamentele care sosesc cu intarziere;
- Oricare disfunctionalitate a retelelor de telefonie sau electricitate care ar impiedica buna derulare/functionare a concursului (operatorul de telefonie mobila, CONEL etc.);
- Defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in ziarul Jurnalul National sau pe site-ul www.jurnalul.ro.
9. Alte prevederi
Toate tichetele razuibile care contin erori de tiparire vor fi inlocuite gratuit de organizator, la cererea posesorilor lor. Pentru inlocuirea tichetului sunati la numarul de telefon 021-318.20.32 (tarif normal) intre orele 9:00 si 16:00. Pentru schimbarea tichetului este obligatorie prezentarea tichetului cu erori.
Participantii nu pot solicita contravaloarea premiilor.
Autoturismele Dacia Logan Break vor fi disponibile pentru castigatori in functie de lista de asteptare a furnizorului, intr-un termen de aproximativ sase luni de la data terminarii concursului.
Castigatorii premiilor in bani ( Jackpotul si premiile de un milion) vor inra in posesia premiului in maxim 30 de zile de la data validarii talonului ca fiind castigator.
Din momentul in care se inregistreaza datele de identificare ale castigatorilor in baza de date, castigatorul nu mai poate fi modificat.
Pentru identificare si ridicarea premiului, fiecare castigator va prezenta organizatorilor talonul castigator si un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport). Neprezentarea talonului castigator sau a unui document de identitate vor conduce in mod obligatoriu la neacordarea premiului.
Autovehiculele Dacia Logan Break sunt achizitionate de Organizator in sistem de vanzare-cumparare, iar proprietatea va fi transferata castigatorilor, la momentul predarii premiului.
Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate, cel putin prin publicarea in ziarul Jurnalul National. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Participantii pot intra gratuit in posesia unui exemplar al regulamentului promotiei trimitand o cerere pe adresa organizatorului - Jurnalul National, Casa Presei Libere, corp D, et. 8, Sector 1, Bucuresti sau sunand la numarul de telefon: 021-318.20.32, acesta fiind disponibil si pe site-ul organizatorului: www.jurnalul.ro.
Pentru orice sugestie ne puteti scrie si pe adresa de e-mail: infoconcurs@jurnalul.ro.
Prin participarea la promotia ""Ia-ti Logan de Jurnalul se intoarce! Acum in varianta Break"" participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
S.C. Editura Intact S.R.L este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu numarul 3314 din registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Persoanele care si-au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului ši a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ši consecintele refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor ši de opozitie, precum ši conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
- Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere ši in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere ši destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum ši a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor ši a dreptului de opozitie, precum ši conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum ši de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
- Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata ši semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorešte ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ši de pošta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
- Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
- Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere ši in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau štergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedešte imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata ši semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorešte ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ši de pošta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
- Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum ši, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
- Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate ši legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
- Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit ši fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
- In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus. persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata ši semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorešte ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ši de pošta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
- Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum ši, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
- Orice persoana are dreptul de a cere ši de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intrunešte conditiile prevazute la lit. a).
- Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-ši sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
- Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
- Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
- Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.