Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEdC) a facut schimbari in metodologiile examenelor nationale ce vor avea loc in 2007, printre acestea numarandu-se reducerea numarului de zile si a disciplinelor de la bacalaureat, posibilitatea elevilor de a-si vedea lucrarile dupa afisarea rezultatelor finale, precum si raspunderea disciplinara a profesorilor. Atat la testele nationale, cat si la examenul de bacalaureat, subiectele la probele scrise vor fi publicate pe site-ul MEdC pana la data de 15.01.2007. Dintre aceste subiecte, in ziua aferenta sustinerii fiecarei probe, va fi extrasa varianta pentru rezolvarea careia va fi elaborat, in cursul aceleiasi zile, baremul de corectare. Totodata, MEdC a hotarat sa acorde nota maxima tuturor candidatilor care au obtinut premii la olimpiadele internationale la disciplinele la care acestia sustin probe. Din calendarul examenului de bacalaureat au fost eliminate patru zile - numarul de zile pentru probele orale a fost redus de la sase la patru, iar din zilele alocate evaluarii lucrarilor candidatilor au fost eliminate doua. De asemenea, numarul disciplinelor de la examenul de bacalauareat a fost redus la probele E (de la 116 la 111) si F (de la 71 la 11).
O alta noutate se refera la faptul ca elevii au posibilitatea sa-si vada lucrarea, la cerere, dupa afisarea rezultatelor finale. In privinta recorectarii lucrarilor contestate, aceasta va fi efectuata la nivelul judetului de care apartine centrul de examen. In cazul in care sunt contestate lucrari care au obtinut note initiale cuprinse intre 4,50 si 4,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva va fi cea obtinuta in urma recorectarii. Dupa finalizarea corectarii lucrarilor pentru fiecare disciplina in parte, acestea vor fi desigilate imediat, pentru trecerea notelor in catalog.
De asemenea, au fost revizuite programele scolare pentru cele doua examene si implicit bibliografia necesara. In cele doua metodologii a fost introdus un capitol distinct privind raspunderea disciplinara. Astfel, toate cadrele didactice implicate in organizarea si desfasurarea examenelor nationale (membri ai comisiilor, evaluatori, supraveghetori etc.) vor semna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii un contract in care vor fi precizate explicit drepturile si obligatiile fiecarei parti. Ministerul Educatiei precizeaza, intr-un comunicat remis redactiei, ca va reglementa in timp util cuantunurile si modalitatea de plata a tuturor celor implicati in desfasurarea examenelor. Metodologiile de examen pentru testele nationale si bacalaureat au fost publicate pe site-ul MEdC, www.edu.ro (sectiunea Noutati).