Angajatorilor le va fi interzis sa solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca. Aceasta prevedere este inclusa intr-o ordonanta de urgenta prin care Guvernul modifica Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei, informeaza un comunicat transmis ieri de Executiv. Legislatia actuala cuprinde reglementari privind interzicerea angajatorilor de a conditiona angajarea candidatelor de prezentarea unui test de sarcina sau de un angajament privind maternitatea. Modificarea adusa intareste insa aceste prevederi si, in plus, sanctioneaza incalcarea dispozitiilor si in baza legii privind egalitatea de sanse. Implementarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in toate domeniile reprezinta unul dintre angajamentele asumate de Romania. Se asigura astfel dezvoltarea unei societati democratice si tolerante, care sa permita participarea tuturor persoanelor, indiferent de sex, la viata publica din Romania. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) este, potrivit Legii 202/2002, organul de specialitate al administratiei publice centrale care promoveaza principiul egalitatii de sanse si tratament intre barbati si femei. Ordonanta de urgenta introduce o noua atributie pentru ANES, si anume coordonarea implementarii si, dupa caz, implementarea programelor Uniunii Europene privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. De asemenea, o noua prevedere stabileste ca ANES elaboreaza si propune proiectul de buget propriu si il inainteaza pentru aprobare ministrului Muncii, Sanatatii si Familiei. Se urmareste, astfel, asigurarea resurselor financiare adecvate pentru sustinerea institutiei pe termen lung. ANES este condusa de un presedinte, cu un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit o singura data. In cazul neindeplinirii corespunzatoare a atributiilor in exercitarea mandatului, primul-ministru poate dispune revocarea din functie a presedintelui, potrivit legii. In fiecare judet si in Bucuresti functioneaza Comisia Judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES). Presedintele COJES este reprezentantul in teritoriu al ANES. Presedintele COJES trimite rapoartele intocmite presedintelui ANES, pentru a fi dezbatute in sedintele Comisiei Nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES) si pentru a fi date publicitatii. Statutul ANES va fi aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Sanatatii si Familiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei. (C.S.)