ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII Alocatia de stat pentru copii a fost instituita ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare. Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani. In situatia tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, alocatia de stat pentru copii se acorda pana la terminarea acestora. Tinerii amintiti mai sus care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical. Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna, cu parintii. Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 24 lei RON lunar si se indexeaza in conditiile legii. PLATA. Alocatia de stat pentru copii se plateste unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare. Alocatia de stat pentru copii se plateste si tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii. Dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu incuviintarea reprezentantului sau legal. Alocatia de stat pentru copii nu se plateste in lunile in care copiii titulari ai dreptului se afla mai mult de 15 zile in institutii de ocrotire ori asistenta sociala sau in institutii de invatamant, care le asigura intretinerea completa din partea statului. CERERE. Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept. Dupa implinirea varstei de 14 ani, cererea se poate face si de catre copil, cu incuviintarea reprezentantului sau legal. Plata alocatiei de stat pentru copii se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul. In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Plata alocatiei de stat pentru copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare. Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice imprejurarile care au determinat incetarea conditiilor de acordare, in termen de 15 zile de la aparitia acestora. Sumele platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza pe baza deciziei emise de persoana juridica care a efectuat plata alocatiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plata scris al persoanei care le-a incasat in mod necuvenit. Alocatia de stat pentru copii nu este impozabila si nu poate fi urmarita silit decat in vederea recuperarii sumelor platite necuvenit cu acest titlu. Stefanica, Dutu & Asociatii,
societate de avocati APEL UMANITAR