RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DINTR-O SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Potrivit Constitutiei ""cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere"". Din acest principiu constitutional se desprinde ideea ca asa cum cetatenii sunt liberi sa se asocieze in diverse forme de asociere, la fel ei sunt liberi sa se retraga din asociere cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Asadar, cererea de retragere a unui asociat intr-o societate cu raspundere limitata este legala, fiind conforma cu principiul libertatii de asociere. Retragerea dintr-o societate comerciala reprezinta, in fapt, o stingere voluntara a raportului initial de asociere, drepturile si obligatiile asociatului retras urmand a fi astfel analizate in raport cu actele constitutive ale persoanei juridice infiintate prin acordul asociatilor, respectiv clauzele convenite in acest sens prin statut si prin contract in masura in care acestea nu contravin unor dispozitii imperative. CONDITII. Potrivit art. 226 din Legea nr. 31/1990 asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate in urmatoarele cazuri:
- in cazurile prevazute in actul constitutiv al societatii;
- cu acordul tuturor celorlalti asociati;
- in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare. DREPTURI. In situatia in care asociatul intr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se retrage in baza unei hotarari judecatoresti, instanta judecatoreasca va dispune prin aceeasi hotarare si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Asadar, in cazul retragerii unui asociat dintr-o societate cu raspundere limitata intinderea drepturilor ce i se cuvin pentru partile sale sociale se calculeaza in raport cu valoarea reala a activelor la data retragerii, cu alte cuvinte, drepturile patrimoniale ale asociatului retras din societate se calculeaza in raport de valoarea reala a activelor de la data retragerii. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati DRAGA REDACTIE