Elevii care termina in aceasta vara clasa a XII-a se pot inscrie incepand de la 2 mai pana la 12 mai la examenul national de bacalaureat.
Inscrierea se va face la secretariatele liceelor. Cei care doresc sa se inscrie pentru a da examenul de bacalaureat in alt judet decat cel de domiciliu pot face acest lucru numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat. De asemenea, ca si in anii anteriori, candidatii care au fost respinsi la examenul de bacalaureat incepand cu sesiunile anului 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate in aceste sesiuni trebuie sa prezinte la inscriere si o adeverinta, eliberata de liceul pe care candidatul l-a absolvit, din care sa reiasa rezultatele obtinute in sesiunile mentionate.