Achizitiile publice ar trebui sa devina mai tran-sparente si ar putea fi folosite pentru stimularea crearii de noi locuri de munca. Partidul Conservator propune ca firmele care castiga licitatiile de achizitii publice sa angajeze someri, tineri sau persoane cu handicap pe care sa le pregateasca profesional.

Noua Lege a achizitiilor publice trebuie sa aduca mai multa ""eficienta in utilizarea fondurilor publice, mai multa transparenta in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice si un acces nediscriminatoriu al tuturor potentialilor furnizori sau prestatori, indiferent de marime sau de natura capitalului lor"", considera senatorul Silvia Ciornei, din Partidul Conservator. ""Anual, volumul achizitiilor de bunuri, lucrari si servicii realizate de autoritatile si institutiile publice depaseste 8% din produsul intern brut. In consecinta, se poate spune ca achizitiile publice sunt de o importanta economica majora"", a apreciat senatorul conservator. Proiectul de lege al PC a avut la baza si sesizarile trimise de reprezentantii mediului de afaceri.
SOCIAL. Initiativa legislativa privind modificarea si completarea cadrului legal in vigoare in domeniul achizitiilor publice propune printre altele introducerea unor considerente de ordin social in procesul de atribuire a contractelor de achiziti publice. ""Autoritatile publice ar trebui sa foloseasca politica de achizitii si ca un instrument pentru stimularea crearii de noi locuri de munca in sectorul privat, fara sa afecteze eficienta economica a utilizarii fondurilor publice si accesul egal, nediscriminatoriu al tuturor potentialilor furnizori de produse, executanti de lucrari sau prestatori de servicii, dupa caz"", a spus Ciornei. Proiectul PC prevede ca autoritatii contractante sa i se permita sa oblige castigatorul achizitiei ca pe perioada derularii contractului sa asigure angajarea unui numar de someri, tineri, persoane cu handicap si sa desfasoare programe de pregatire profesionala pentru aceste categorii de persoane.
ACCESUL IMM-URILOR. Alta reglementare prevede facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achizitii publice. In acest sens, senatorul PC considera ca autoritatea poate diviza contractul de achizitie publica in contracte de valoare mai mica. Cresterea transparentei si a liberului acces la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice este o alta prevedere cuprinsa in proiectul PC. Pentru asta este necesara crearea unui sistem informatic de utilitate publica, accesibil prin internet, in care autoritatile contractante sa aiba obligatia de a publica toate anunturile de intentie, anunturile de participare si anunturile de atribuire a contractelor de achizitii publice.

SANCTIUNI MAI MARI